Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych


Abstract

Cel artykułu: Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad startupami międzynarodowymi, z uwzględnieniem znaczenia szybkości internacjonalizacji oraz kapitału zagranicznego w wyjaśnianiu intensywności ich eksportu na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Metodyka badań: Artykuł, oprócz krytycznego przeglądu literatury, opiera się na danych zebranych w ramach badania BEEPS, które zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych w krajach post-komunistycznych w Europie i Azji Środkowej. Po przeprowadzeniu odpowiedniej selekcji wybrano ostatecznie 158 startupów międzynarodowych pochodzących z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W badaniu sprawdzono istnienie zależności pomiędzy intensywnością eksportu startupu międzynarodowego a szybkością jego internacjonalizacji. Ponadto, zbadano również wpływ kapitału zagranicznego na intensywność eksportu startupu międzynarodowego.

Wyniki: Umiędzynarodowienie startupów przebiega szybko. Wyniki badania pokazują, że udział kapitału zagranicznego w strukturze właścicielskiej startupu ma duże znaczenie, gdyż przyczynia się do zwiększenia intensywności jego eksportu.

Wkład i wartość dodana: Artykuł ma na celu wzbogacenie trwającego dyskursu naukowego na temat roli kapitału zagranicznego i szybkości internacjonalizacji w startupach międzynarodowych.


Abdel-Malek, T. (1974). Foreign Ownership and Export Performance. Journal of International Business Studies, 5(2), 1-14.

Armario, J.M., Ruiz, D.M. & Armario, E.M. (2008). Market Orientation and Internationalization in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, 46(4), 485-511. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2008.00253.x

Autio, E., Sapienza, H.J. & Almeida, J.G. (2000). Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924. https://doi.org/10.5465/1556419

Bell, J., Crick, D. & Young, S. (2004). Small Firm Internationalization and Business Strategy: An Exploratory Study of ‘Knowledge-Intensive’ and ‘Traditional’ Manufacturing Firms in the UK. International small business journal, 22(1), 23-56.

Blesa, A., Ripolles, M. & Monferrer, D. (2010). Marketing capabilities: do they matter in INVs? World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 6(1/2), 71. https://doi.org/10.1504/WREMSD.2010.031639

Chetty, S., Johanson, M. & Martín Martín, O. (2014). Speed of internationalization: Conceptualization, measurement and validation. Journal of World Business, 49(4), 633-650. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.014

Ciszewska-Mlinarič, M. (2018). Export Intensity, Geographic Diversification and the Role of Public Support: The Evidence from Old and New Europe SMEs. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(2), 45-69. https://doi.org/10.15678/EBER.2018.060203

Davila, A., Foster, G. & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth of startup firms. Journal of Business Venturing, 18(6), 689-708. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00127-1

Duliniec, E. (2011). Early Internationalizing Firms: Discussion of Terminology. Gospodarka Narodowa, 245(1-2), 63-80. https://doi.org/10.33119/GN/101089

Ellis, P. (2000). Social Ties and Foreign Market Entry. Journal of International Business Studies, 31(3), 443-469. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490916

Ellis, P. & Pecotich, A. (2001). Social Factors Influencing Export Initiation in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Marketing Research, 38(1), 119-130. https://doi.org/10.1509/jmkr.38.1.119.18825

Etemad, H. (2004). International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive System: Towards

a Grounded Theory. Journal of International Entrepreneurship, 2(1-2), 5-59.

Fernández, Z. & Nieto, M.J. (2006). Impact of ownership on the international involvement of SMEs. Journal of International Business Studies, 37(3), 340-351. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400196

Filatotchev, I., Hoskisson, R.E., Buck, T. & Wright, M. (1996). Corporate Restructuring in Russian Privatizations: Implications for U.S. Investors. California Management Review, 38(2), 87-105. https://doi.org/10.2307/41165834

Filatotchev, I., Stephan, J. & Jindra, B. (2008). Ownership structure, strategic controls and export intensity of foreign-invested firms in transition economies. Journal of International Business Studies, 39(7), 1133-1148. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400404

Hagen, B., Zucchella, A., Cerchiello, P. & de Giovanni, N. (2012). International strategy and performance—Clustering strategic types of SMEs. International Business Review, 21(3), 369-382.

Hair, J. F. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.

Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. & Ringle, C.M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. DOI: https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203.

Hashai, N. & Almor, T. (2004). Gradually Internationalizing ‘Born Global’ Firms: An Oxymoron? International Business Review, 13(4), 465-483.

He, X. & Wei, Y. (2011). Linking market orientation to international market selection

and international performance. International Business Review, 20(5), 535-546. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.10.003

Hellmann, T.F. & Puri, M. (2002). Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms:

Empirical Evidence. Journal of Finance, 57, 169-197.

Invest Europe. (2017). Central and Eastern Europe. Private Equity Statistics. Pobrane

z: https://www.investeurope.eu/media/727455/Invest-Europe-CEE-Activity-Report-2017-05072018.pdf

Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K. & Saarenketo, S. (2008). Strategic orientations of born globals—Do they really matter? Journal of World Business, 43(2), 158-170.

Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (1974). The internationalization Process of the Firm. Mimeographed Working Paper, Uppsala: Department of Business Administration.

Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (1977). The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies, 8(1), 23-32. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676

Johanson, J. & Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases. Journal of Management Studies, 12(3), 305-323. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x

Kalinic, I. & Forza, C. (2012). Rapid internationalization of traditional SMEs: Between

gradualist models and born globals. International Business Review, 21(4), 694-707. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.08.002

Knight, G. A. & Cavusgil, S.T. (2004). Erratum: Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of International Business Studies, 35(4), 334. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400096

Knight, G.A. & Cavusgil, S.T. (2005). A Taxonomy of Born-global Firms. Management International Review, 45(3), 15-35.

Knight, G., Madsen, T.K. & Servais, P. (2004). An inquiry into born‐global firms in Europe and the USA. International Marketing Review, 21(6), 645-665. https://doi.org/10.1108/02651330410568060

Kumar, V., Stam, A. & Joachimsthaler, E.A. (1994). An Interactive Multicriteria Approach to Identifying Potential Foreign Markets. Journal of International Marketing, 2(1), 29-52.

Maciejewski, M. (2018). International startups as the essence of international entrepreneurship. In: K. Wach (Ed.), Intenationalisation of Firms in the perspective of international entrepreneurship (pp. 97-118). Warsaw: PWN.

Madsen, T.K., Rasmussen, E. & Servais, P. (2000). Differences and similarities between born globals and other types of exporters. In: A. Yaprak & H. Tutek (Eds.), Globalization, the Multinational Firm, and Emerging Economies (pp. 247-265). Emerald Group Publishing Limited.

McDougall, P.P. (1989). International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic behavior and industry structure. Journal of Business Venturing, 4(6), 387-400. https://doi.org/10.1016/0883-9026(89)90009-8

McNaughton, R.B. & Bell, J. (2004). Capital Structure and the Pace of SME Internationalization. In: H. Etemad (Ed.), International entrepreneurship in small and medium size enterprises. Orientation, environment and strategy (pp. 57-71). Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.

Mejri, K. & Umemoto, K. (2010). Small- and medium-sized enterprise internationalization: Towards the knowledge-based model. Journal of International Entrepreneurship, 8(2), 156-167.

Monferrer, D., Blesa, A. & Ripollés, M. (2012). International Market Orientation and Management Capabilities as Determinants of the New Ventures’ International Behaviour. Economics Research International, 2012(4), 1-14. https://doi.org/10.1155/2012/623685

OECD. (2017). Venture Capital Investments: Entrepreneurship at Glance 2017. Paris: OECD Publishing.

Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New ventures. Journal of International Business Studies, 25(1), 45-64. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490193

Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (2005). Toward a theory of international new ventures. Journal of International Business Studies, 36(1), 29-41. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400128

Papadopoulos, N., Chen, H. & Thomas, D.R. (2002). Toward a tradeoff model for international market selection. International Business Review, 11(2), 165-192. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(01)00054-3

Peng, M.W. (2004). Outside directors and firm performance during institutional transitions. Strategic Management Journal, 25(5), 453-471. https://doi.org/10.1002/smj.390

Pohl, G., Anderson, R.E., Claesson, S. & Dejankov, S. (1997). Privatization and Restructuring in Central and Eastern Europe. Washington DC.: World Bank.

Ruzzier, M., Hisrich, R.D. & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(4), 476-497. https://doi.org/10.1108/14626000610705705

Schweizer, R., Vahlne, J.-E. & Johanson, J. (2010). Internationalization as an entrepreneurial process. Journal of International Entrepreneurship, 8(4), 343-370. https://doi.org/10.1007/s10843-010-0064-8

Schwens, C., Steinmetz, H. & Kabst, R. (2010). Growth and Internationalization: Renewable Energy and New Technology-Based Firms. In: A. Gerybadze, U. Hommel, H. W. Reiners, D. Thomaschewski (Eds.), Innovation and International Corporate Growth (pp. 113-123). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Sun, X. & Hong, J. (2011). Exports, Ownership and Firm Productivity: Evidence from China. The World Economy, 34(7), 1199-1215. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01373.x

Turcan, R. (2013). International New Venture Legitimation: An Exploratory Study. Administrative Sciences, 3(4), 237-265. https://doi.org/10.3390/admsci3040237

Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: Rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach, K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 9-24. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030202

Wach, K. (2018). Theoretical foundations for international entrepreneurship. In: K. Wach (Ed..), Intenationalisation of Firms in the perspective of international entrepreneurship (pp. 63-95). Warsaw: PWN.

Wąsowska, A. (2017). The Internationalisation of Family Firms: the Role of the Ownership Structure and the Composition of Top Management Team. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(1), 169-185. https://doi.org/10.15678/EBER.2017.050110

Zahra, S.A. (1993). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(4), 5-21. https://doi.org/10.1177/104225879301700401

Zahra, S.A. (2005). A theory of international new ventures: a decade of research. Journal of International Business Studies, 36(1), 20-28. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400118

Zahra, S.A., Zheng, C. & Yu, J. (2018). Learning advantages of newness: A reconceptualization and contingent framework. Journal of International Entrepreneurship, 23(5), 567. https://doi.org/10.1007/s10843-017-0202-7

Zhou, L. (2007). The effects of entrepreneurial proclivity and foreign market knowledge

on early internationalization. Journal of World Business, 42(3), 281-293. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.04.009


Published : 2019-12-04


BigosK. (2019). Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych. International Entrepreneurship Review, 5(1), 9-21. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.01

Krystian Bigos  bigosk@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland
http://orcid.org/0000-0001-6030-4119

Asystent w Katedrze Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół przedsiębiorczości międzynarodowej.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)