Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych

DOI:

https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.01

Abstract

Cel artykułu: Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad startupami międzynarodowymi, z uwzględnieniem znaczenia szybkości internacjonalizacji oraz kapitału zagranicznego w wyjaśnianiu intensywności ich eksportu na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Metodyka badań: Artykuł, oprócz krytycznego przeglądu literatury, opiera się na danych zebranych w ramach badania BEEPS, które zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych w krajach post-komunistycznych w Europie i Azji Środkowej. Po przeprowadzeniu odpowiedniej selekcji wybrano ostatecznie 158 startupów międzynarodowych pochodzących z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W badaniu sprawdzono istnienie zależności pomiędzy intensywnością eksportu startupu międzynarodowego a szybkością jego internacjonalizacji. Ponadto, zbadano również wpływ kapitału zagranicznego na intensywność eksportu startupu międzynarodowego.

Wyniki: Umiędzynarodowienie startupów przebiega szybko. Wyniki badania pokazują, że udział kapitału zagranicznego w strukturze właścicielskiej startupu ma duże znaczenie, gdyż przyczynia się do zwiększenia intensywności jego eksportu.

Wkład i wartość dodana: Artykuł ma na celu wzbogacenie trwającego dyskursu naukowego na temat roli kapitału zagranicznego i szybkości internacjonalizacji w startupach międzynarodowych.

Keywords

startup międzynarodowy, międzynarodowe nowe przedsięwzięcia, kapitał zagraniczny, szybkość internacjonalizacji, intensywność eksportu

PDF (Polish)

Author Biography

Krystian Bigos

Asystent w Katedrze Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół przedsiębiorczości międzynarodowej.


References

 1. Abdel-Malek, T. (1974). Foreign Ownership and Export Performance. Journal of International Business Studies, 5(2), 1-14.
 2. Armario, J.M., Ruiz, D.M. & Armario, E.M. (2008). Market Orientation and Internationalization in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, 46(4), 485-511. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2008.00253.x
 3. Autio, E., Sapienza, H.J. & Almeida, J.G. (2000). Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924. https://doi.org/10.5465/1556419
 4. Bell, J., Crick, D. & Young, S. (2004). Small Firm Internationalization and Business Strategy: An Exploratory Study of ‘Knowledge-Intensive’ and ‘Traditional’ Manufacturing Firms in the UK. International small business journal, 22(1), 23-56.
 5. Blesa, A., Ripolles, M. & Monferrer, D. (2010). Marketing capabilities: do they matter in INVs? World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 6(1/2), 71. https://doi.org/10.1504/WREMSD.2010.031639
 6. Chetty, S., Johanson, M. & Martín Martín, O. (2014). Speed of internationalization: Conceptualization, measurement and validation. Journal of World Business, 49(4), 633-650. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.014
 7. Ciszewska-Mlinarič, M. (2018). Export Intensity, Geographic Diversification and the Role of Public Support: The Evidence from Old and New Europe SMEs. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(2), 45-69. https://doi.org/10.15678/EBER.2018.060203
 8. Davila, A., Foster, G. & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth of startup firms. Journal of Business Venturing, 18(6), 689-708. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00127-1
 9. Duliniec, E. (2011). Early Internationalizing Firms: Discussion of Terminology. Gospodarka Narodowa, 245(1-2), 63-80. https://doi.org/10.33119/GN/101089
 10. Ellis, P. (2000). Social Ties and Foreign Market Entry. Journal of International Business Studies, 31(3), 443-469. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490916
 11. Ellis, P. & Pecotich, A. (2001). Social Factors Influencing Export Initiation in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Marketing Research, 38(1), 119-130. https://doi.org/10.1509/jmkr.38.1.119.18825
 12. Etemad, H. (2004). International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive System: Towards
 13. a Grounded Theory. Journal of International Entrepreneurship, 2(1-2), 5-59.
 14. Fernández, Z. & Nieto, M.J. (2006). Impact of ownership on the international involvement of SMEs. Journal of International Business Studies, 37(3), 340-351. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400196
 15. Filatotchev, I., Hoskisson, R.E., Buck, T. & Wright, M. (1996). Corporate Restructuring in Russian Privatizations: Implications for U.S. Investors. California Management Review, 38(2), 87-105. https://doi.org/10.2307/41165834
 16. Filatotchev, I., Stephan, J. & Jindra, B. (2008). Ownership structure, strategic controls and export intensity of foreign-invested firms in transition economies. Journal of International Business Studies, 39(7), 1133-1148. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400404
 17. Hagen, B., Zucchella, A., Cerchiello, P. & de Giovanni, N. (2012). International strategy and performance—Clustering strategic types of SMEs. International Business Review, 21(3), 369-382.
 18. Hair, J. F. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
 19. Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. & Ringle, C.M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. DOI: https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203.
 20. Hashai, N. & Almor, T. (2004). Gradually Internationalizing ‘Born Global’ Firms: An Oxymoron? International Business Review, 13(4), 465-483.
 21. He, X. & Wei, Y. (2011). Linking market orientation to international market selection
 22. and international performance. International Business Review, 20(5), 535-546. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.10.003
 23. Hellmann, T.F. & Puri, M. (2002). Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms:
 24. Empirical Evidence. Journal of Finance, 57, 169-197.
 25. Invest Europe. (2017). Central and Eastern Europe. Private Equity Statistics. Pobrane
 26. z: https://www.investeurope.eu/media/727455/Invest-Europe-CEE-Activity-Report-2017-05072018.pdf
 27. Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K. & Saarenketo, S. (2008). Strategic orientations of born globals—Do they really matter? Journal of World Business, 43(2), 158-170.
 28. Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (1974). The internationalization Process of the Firm. Mimeographed Working Paper, Uppsala: Department of Business Administration.
 29. Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (1977). The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies, 8(1), 23-32. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676
 30. Johanson, J. & Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases. Journal of Management Studies, 12(3), 305-323. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x
 31. Kalinic, I. & Forza, C. (2012). Rapid internationalization of traditional SMEs: Between
 32. gradualist models and born globals. International Business Review, 21(4), 694-707. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.08.002
 33. Knight, G. A. & Cavusgil, S.T. (2004). Erratum: Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of International Business Studies, 35(4), 334. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400096
 34. Knight, G.A. & Cavusgil, S.T. (2005). A Taxonomy of Born-global Firms. Management International Review, 45(3), 15-35.
 35. Knight, G., Madsen, T.K. & Servais, P. (2004). An inquiry into born‐global firms in Europe and the USA. International Marketing Review, 21(6), 645-665. https://doi.org/10.1108/02651330410568060
 36. Kumar, V., Stam, A. & Joachimsthaler, E.A. (1994). An Interactive Multicriteria Approach to Identifying Potential Foreign Markets. Journal of International Marketing, 2(1), 29-52.
 37. Maciejewski, M. (2018). International startups as the essence of international entrepreneurship. In: K. Wach (Ed.), Intenationalisation of Firms in the perspective of international entrepreneurship (pp. 97-118). Warsaw: PWN.
 38. Madsen, T.K., Rasmussen, E. & Servais, P. (2000). Differences and similarities between born globals and other types of exporters. In: A. Yaprak & H. Tutek (Eds.), Globalization, the Multinational Firm, and Emerging Economies (pp. 247-265). Emerald Group Publishing Limited.
 39. McDougall, P.P. (1989). International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic behavior and industry structure. Journal of Business Venturing, 4(6), 387-400. https://doi.org/10.1016/0883-9026(89)90009-8
 40. McNaughton, R.B. & Bell, J. (2004). Capital Structure and the Pace of SME Internationalization. In: H. Etemad (Ed.), International entrepreneurship in small and medium size enterprises. Orientation, environment and strategy (pp. 57-71). Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 41. Mejri, K. & Umemoto, K. (2010). Small- and medium-sized enterprise internationalization: Towards the knowledge-based model. Journal of International Entrepreneurship, 8(2), 156-167.
 42. Monferrer, D., Blesa, A. & Ripollés, M. (2012). International Market Orientation and Management Capabilities as Determinants of the New Ventures’ International Behaviour. Economics Research International, 2012(4), 1-14. https://doi.org/10.1155/2012/623685
 43. OECD. (2017). Venture Capital Investments: Entrepreneurship at Glance 2017. Paris: OECD Publishing.
 44. Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New ventures. Journal of International Business Studies, 25(1), 45-64. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490193
 45. Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (2005). Toward a theory of international new ventures. Journal of International Business Studies, 36(1), 29-41. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400128
 46. Papadopoulos, N., Chen, H. & Thomas, D.R. (2002). Toward a tradeoff model for international market selection. International Business Review, 11(2), 165-192. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(01)00054-3
 47. Peng, M.W. (2004). Outside directors and firm performance during institutional transitions. Strategic Management Journal, 25(5), 453-471. https://doi.org/10.1002/smj.390
 48. Pohl, G., Anderson, R.E., Claesson, S. & Dejankov, S. (1997). Privatization and Restructuring in Central and Eastern Europe. Washington DC.: World Bank.
 49. Ruzzier, M., Hisrich, R.D. & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(4), 476-497. https://doi.org/10.1108/14626000610705705
 50. Schweizer, R., Vahlne, J.-E. & Johanson, J. (2010). Internationalization as an entrepreneurial process. Journal of International Entrepreneurship, 8(4), 343-370. https://doi.org/10.1007/s10843-010-0064-8
 51. Schwens, C., Steinmetz, H. & Kabst, R. (2010). Growth and Internationalization: Renewable Energy and New Technology-Based Firms. In: A. Gerybadze, U. Hommel, H. W. Reiners, D. Thomaschewski (Eds.), Innovation and International Corporate Growth (pp. 113-123). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
 52. Sun, X. & Hong, J. (2011). Exports, Ownership and Firm Productivity: Evidence from China. The World Economy, 34(7), 1199-1215. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01373.x
 53. Turcan, R. (2013). International New Venture Legitimation: An Exploratory Study. Administrative Sciences, 3(4), 237-265. https://doi.org/10.3390/admsci3040237
 54. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: Rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 55. Wach, K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 9-24. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030202
 56. Wach, K. (2018). Theoretical foundations for international entrepreneurship. In: K. Wach (Ed..), Intenationalisation of Firms in the perspective of international entrepreneurship (pp. 63-95). Warsaw: PWN.
 57. Wąsowska, A. (2017). The Internationalisation of Family Firms: the Role of the Ownership Structure and the Composition of Top Management Team. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(1), 169-185. https://doi.org/10.15678/EBER.2017.050110
 58. Zahra, S.A. (1993). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(4), 5-21. https://doi.org/10.1177/104225879301700401
 59. Zahra, S.A. (2005). A theory of international new ventures: a decade of research. Journal of International Business Studies, 36(1), 20-28. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400118
 60. Zahra, S.A., Zheng, C. & Yu, J. (2018). Learning advantages of newness: A reconceptualization and contingent framework. Journal of International Entrepreneurship, 23(5), 567. https://doi.org/10.1007/s10843-017-0202-7
 61. Zhou, L. (2007). The effects of entrepreneurial proclivity and foreign market knowledge
 62. on early internationalization. Journal of World Business, 42(3), 281-293. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.04.009

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 70

You may also start an advanced similarity search for this article.