Konsekwencje wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z zagranicąAbstract

Celem artykułu jest analiza skutków wprowadzenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę towarową z krajami trzecimi. Z uwagi na zakres wprowadzonych zmian skoncentrowano się na wybranych nowych uregulowaniach, a mianowicie: procedurach celnych, statusie upoważnionego przedsiębiorcy oraz uproszczeniach celnych, którym poświęcono trzy kolejne części opracowania. W badaniach wykorzystano tradycyjne studia literatury, w szczególności źródeł normatywnych w postaci Unijnego Kodeksu Celnego i regulacji okołokodeksowych. Nowe regulacje prawa celnego istotnie zmieniają warunki i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą. Poprzez uproszczenie prawodawstwa oraz ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w całej UE, wprowadzone zmiany powinny zwiększyć efektywność postępowania celnego zarówno z punktu widzenia organów celnych, jak i przedsiębiorców. Nowe regulacje wspierają rzetelne i godne zaufania podmioty gospodarcze – upoważnionych przedsiębiorców AEO. Dostrzegalne jest wyraźne zwiększenie korzyści związanych z posiadaniem pozwolenia AEO, które wynikają w szczególności z – dostępnych wyłącznie dla tych podmiotów – uproszczeń celnych takich jak odprawa scentralizowana i samoobsługa celna, a także z możliwości obniżenia kwoty zabezpieczenia należności celnych.


Chuderski, J. & Chuderski, K. (2010). Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe

z komentarzem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska S.A.

Czyżowicz, W. (2004). Prawo celne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

Gwardzińska, E., Laszuk, M., Masłowska, M. & Michalski, R. (2017). Prawo celne. Warszawa:

Wolters Kluwer Polska S.A.

Jóźków, E. (1997). Procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne. Monitor Prawa

Celnego, 5, 126-128.

Kałka, M. (2017a). Procedury celne w Unijnym Kodeksie Celnym. Praktyczne vademecum.

Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX.

Kałka, M. (2017b). Jak korzystać z uproszczeń Unijnego Kodeksu Celnego. Praktyczne vademecum.

Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX.

Kuś, A. (2004). Wspólnotowy Kodeks Celny. Wspólnotowy System Zwolnień Celnych. Polskie

Prawo Celne. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA, Wydawnictwo BW Szczecin.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 952/2013 z dnia 9 października 2013

r. ustanawiające unijny kodeks celny (2013). Dz. Urz. UE z dnia 10.10.2013 r., L 269.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny)

(2008). Dz. Urz. z dnia 4.06.2008 r., L 145.

Włodkowski, K. (2008). Gospodarcze procedury celne w świetle zasady powszechności cła.

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 6, 97-99.

World Customs Organisation (2016). Compendium of Authorized Economic Operator Programmes.

Edition. Pozyskano z: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/

global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium-

en--2016-(1).pdf (dostęp:16.06.2017).


Published : 2017-11-23


BombińskaE. (2017). Konsekwencje wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z zagranicą. International Entrepreneurship Review, 3(3), 313-322. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1805

Elżbieta Bombińska  bombinse@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search