Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Ropa naftowa jako strategiczny surowiec gospodarki światowej: przyczyny i skutki wahań cen w latach 1970-2017

Abstract

Ropa naftowa jest specyficznym towarem handlu międzynarodowego. To strategiczny surowiec, którego cena nie jest obojętna właściwie żadnemu krajowi na świecie. Rynek ropy naftowej to rynek globalny, który cechuje się niską elastycznością cenową popytu, co oznacza, że wielkość popytu jest względnie niezależna od jej ceny. Ropa naftowa, która stanowi około 35-40% światowej energii, determinuje rozwój światowej gospodarki. W niniejszym artykule, na podstawie kształtowania się cen ropy naftowej w latach 1970-2017, zidentyfikowane zostały podstawowe przyczyny oraz skutki zmian cen tego strategicznego surowca.

Keywords

ropa naftowa, ceny ropy naftowej, bańka spekulacyjna

PDF (Polish)

References

 1. CIRE (2003). Międzynarodowy rynek ropy naftowej – charakterystyka okresów kryzysowych, Pozyskano z www.cire.pl
 2. Moskwik, K. (2015). ABC cen ropy naftowej – benchmarki. Pozyskano z www.infolupki.pgi.gov.pl
 3. Orłowska, R. (2013). Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym. W: E.
 4. Oziewicz, T. Michałowski (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 5. Pangsy-Kania, S. (2013). Zadłużenie zagraniczne – przyczyny i skutki. W: E. Oziewicz, T. Michałowski (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 6. Smoczyński, W. (2012). Świat na bańce. Polityka, 1.
 7. Statistical Review of World Energy, www.bp.com
 8. www.eia.doe.gov
 9. www.energy.gov
 10. www.iea.org
 11. www.montagsmahnwache-deutschland.de/strategische-ellipse/
 12. www.opec.org
 13. www.weglowodory.pl

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.