Główne determinanty zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej


Abstract

Cel artykułu: Celem artykułu jest identyfikacja i analiza kluczowych determinant – etnodemograficznych, kulturowych, prawnych, etnopolitycznych i multilateralnych, kształtujących zarządzanie etnopolityką w państwach Europy Wschodniej (Białorusi, Mołdawii i Ukrainy).

Metodyka badań: Interdyscyplinarne podejście badawcze; metody charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu, o bezpieczeństwie. Zastosowano m.in. analizę systemową, metodę instytucjonalno-prawną, porównawczą, behawioralną, etnopolityczną, etnodemograficzną. Wykorzystano wnioski z obserwacji własnych z wyjazdów zagranicznych w latach 2014-2018.

Wyniki: Pomijanie determinant etnodemograficznych, kulturowych, prawnych, etnopolitycznych, multilateralnych utrudnia skuteczne zarządzanie etnopolityką na Białorusi, w Mołdawii i na Ukrainie. Nie uwzględnianie przez władze państwowe powyższych uwarunkowań w formułowaniu celów etnopolityki rzutuję na brak jej skuteczności, sprzyja konfliktom etnicznym, zagrażając bezpieczeństwu państw subregionu.

Wkład i wartość dodana: Poszerzenie badań nad uwarunkowaniami zarządzania etnopolityką; artykuł ma charakter interdyscyplinarny, ma rolę poszerzającą perspektywę postrzegania Białorusi, Mołdawii i Ukrainy w kontekście zarządzania procesami etnopolitycznymi, a także potencjalnych inwestycji, ich skali i rodzaju. Znajomość badanych uwarunkowań może być kluczowa przy podejmowaniu decyzji o angażowaniu środków finansowych w tych państwach.


Abdulatipov R. (2004). Etnopolitologiâ. Moskva—St. Peterburg: GMU.

Bajor P. (2011). Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, (w:) Wspólnota Nie-podległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, T. Kapuśniak, t. 1. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo UMCS.

Bajor P. (2014). „Operacja” Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 2.

Bodio T. (2010). Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań. t. 1. Warszawa: ASPRA-JR.

Bodio T., Jakubowski W. (2010). Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. t. 2. Warszawa: ASPRA-JR.

Całus K. (2016). Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości. Prace OSW nr 59. Warszawa: OSW.

Guboglo M. (2003). Identifikaciâ identicnosti. Etnosociologiceskie ocerki. Moskva: GMU.

Hnatiuk O. (2003). Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jansons A. (2003). Ethnopolics in Latvia: Ethnopolitical Activities of State Institutions and Non-governmental Organisations and their Influence on the Social Integration Process. Washington: Ethnicity Studies.

Kellas J.G. (1998). The Politics of Nationalism and Ethnicity, London: Palgrave Macmillan.

Lach Z. (2014). Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej. „Przegląd Geopolityczny”. Warszawa: Przegląd Geopolityczny.

Miazga A., Dybcio M. (2001). Polacy na Białorusi – поляки в Беларуси. Warszawa: Sto-warzyszenie "Wspólnota Polska".

Mujkić A. (2010). The Ethnopolitics and Crisis of Sovereignity in Bosnia and Herzegovina, „European Perspectives — Journal on European Perspectives of the Western Balkans". Zagreb.

Национальный состав населения 2009 (2009), [online] www.census.belstat.gov.by/pdf/BOOK-ru-RU.pdf, dostęp: 12 sierpnia 2019.

Национальный состав Украины 2001 (2001), [online] www http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality, dostęp: 15 sierpnia 2019.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2019), [online] www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/naselenie, dostęp: 15 sierpnia 2019.

Posner D.N. (2005). Institutions and ethnicpolitics in Africa. Cambridge: University Press.

Radzik R. (2009). Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość społeczeństwa Białorusi, w: Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Topolski I. (red.). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Recensamant.statistica 2014 (2014), [online] www.recensamant.statistica.md/ru/dissemination/person, dostęp: 15 sierpnia 2019.

Rothschild J. (1981). Ethnopolitics: a Conteptual Framework. New York: Columbia University Press.

Shypka N. (2015). Analiza porównawcza specyfiki tworzenia i działalności organizacji mniejszości narodowych i etnicznych współczesnej Polski i Ukrainy, (w:) Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Chałupczak H., Zenderowski R., Pogorzała E., Browarek T. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Tavadov G. (2004). Etnologia. Moskva: GMU.

Toščcenko Ž. (1993). Etnokratiâ: istoriâ i sovremennost’. Moskva: GMU.

Wierzbicki A. (2014). Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: ASPRA-JR.

Wierzbicki A. (2015). Genetyczno-kulturowe podstawy etnopolityki. Perspektywa etnonacjonalistyczna, (w:) Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Chałupczak H., Zen-derowski R., Pogorzała E., Browarek T. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wierzbicki A. (2008). Etnopolityka w Azji Centralnej. Warszawa: Elipsa.

Wierzbicki A., Karolak-Michalska M. (2016). Mniejszość rosyjska w enopolityce państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Warszawa: WUW.

Zenderowski R., Chałupczak H., Baluk W. (2015). Polityka etniczna: próba teoretycznej konceptualizacji, (w:) Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Zenderowski R., Chałupczak H., Baluk W. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Published : 2019-12-04


Karolak-MichalskaM. (2019). Główne determinanty zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej. International Entrepreneurship Review, 5(1), 93-105. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.06

Magdalena Karolak-Michalska  magdalenakarolak1@wp.pl
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi  Poland
http://orcid.org/0000-0002-3282-654X
Doktor nauk o polityce (2011), absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ok. 60 artykułów naukowych z zakresu etnopolityki. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (studia podyplomowe psychologia zarządzania, 2015), a także Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, 2019). Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, wieloletni wykładowca akademicki na kierunkach stosunki międzynarodowe i zarządzanie.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search