Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Istota przedsiębiorczości osobistej w kontekście zarządzania samym sobą

Abstract

Przedsiębiorczość osobista, stanowiąca zbiór różnych pozytywnych cech charakteru człowieka oraz jego zachowań indywidualnych i grupowych, jest fundamentem każdej działalności gospodarczej. Głównym celem opracowania jest wyjaśnienie pojęcia i treści przedsiębiorczości osobistej oraz opisanie jej ścisłych związków z zarządzaniem samym sobą. Postawiono hipotezę, że świadome i mądre zarządzenie samym sobą jest źródłem przedsiębiorczości osobistej, a następnie każdej innej przedsiębiorczości. W opracowaniu zaprezentowano również stymulatory i hamulce przedsiębiorczości osobistej oraz podano kilka wskazówek, jak ją samemu doskonalić.

Keywords

przedsiębiorczość, zarządzanie samym sobą, źródła przedsiębiorczości osobistej, stymulatory i hamulce przedsiębiorczości osobistej, elementarz przedsiębiorczości

PDF (Polish)

References

  1. Bieniok, H. (2016). Zarządzanie biznesem i samym sobą. Pół żartem pół serio. Warszawa: Difin.
  2. Bieniok, H. (2014). Wielka księga zdrowia. Zarządzaj własnym zdrowiem. Bielsko-Biała: Dragon.
  3. Bieniok, H (1990). Oszczędność – wielki dochód, czyli ekonomia na co dzień w polskich przysłowiach i powiedzeniach ludowych. Warszawa: PWE.
  4. Brafman, R. (2015). Sukces wbrew oczekiwaniom. Warszawa: Studio Emka.
  5. Kotarbiński, T. (1963). Traktat o dobrej robocie. Wrocław – Warszawa – Kraków: ZN im. Ossolińskich.
  6. Tracy, B. (2008). Maksimum osiągnięć. Warszawa: Muza.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 48

You may also start an advanced similarity search for this article.