Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju firmy: przykład polskich przedsiębiorstw


Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie fuzji i przejęć jako istotnych elementów strategii rozwoju przedsiębiorstw. Problemem badawczym podjętym podczas analizy było wykazanie wpływu połączeń przedsiębiorstw na pozycję podmiotów w gospodarce krajowej i zagranicznej oraz przedstawienie trendów fuzji i przejęć. Przyjętą metodą badawczą jest analiza ilościowa przeprowadzanych fuzji i przejęć, oparta na danych IMAA (Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances). W ramach przeprowadzonej analizy fuzji i przejęć ukazano, że są to procesy powszechnie występujące, mające znaczący wpływ na rozwój i kształt przedsiębiorstw – zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wykazano falowość zjawiska występowania fuzji i przejęć oraz na podstawie omówionych przykładów polskich przedsiębiorstw udowodniono, że odpowiednia strategia rozwoju jest niezbędnym elementem sukcesu tego typu transakcji. W stosunku do istniejącej literatury przedmiotu artykuł analizuje aktualne trendy i tendencje konsolidacji przedsiębiorstw na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.


Bącal G., Bem J. (2014), Charakterystyka polskiego rynku fuzji i przejęć oraz perspektywy jego rozwoju, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, s.730.

EMIS (2015), Emerging Europe, M&A Report 2014/2015, s. 5.

Forycka K. (2016), Rośnie wartość fuzji i przejęć w Polsce, podczas gdy w Europie Środkowo-Wschodniej maleje. Fundusze private equity coraz bardziej aktywne w naszym regionie, Pozyskano z https://psik.org.pl/pl/aktualnosci-dane/wiadomosci-psik/1640-rosnie-wartosc-fuzji-i-przejec-w-polsce-podczas-gdy-w-europie-srodkowo-wschodniej-maleje-fundusze-private-equity-coraz-bardziej-aktywne-w-naszym-regionie.html

Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s.25

Halin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s.140.

Hooke J.C., Fuzje i przejęcia. Jak przeprowadzić transakcję, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2002, s.18.

IMAA (Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances), Mergers and Acquisitions Statistics, Pozyskano z: https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/

Janasz W., Zarys strategii rozwoju przemysłu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s.60.

Korporacyjne Biuro Public Relations Grupa Azoty S.A., Skonsolidowany Raport roczny Grupy Azoty 2014, czerwiec 2015, s.14.

Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Wydawnictwo WIG-Press,

Warszawa 2001, s.241.

Mayer B.(2017), Konkurenci podszczypują Grupę Azoty, Pozyskano z https://www.pb.pl/konkurenci-podszczypuja-grupe-azoty-855130 dostępne 28.05.2017.

Pablo A.L., Javidan M., Mergers and acquisitions. Creating Integrative Knowledge, Blackwell Publishing, 2004, s.5-6.

Pawlicki R., Śliwa J., Ryzyko wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s.270.

Perepeczko A. (2010), Fale fuzji i przejęć w latach 1990-2009, a kryzys finansowy, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 646, s.21.

Redakcja Chemia i Biznes (2011), „Chemia i biznes”, nr 1/2011, „Fuzje i przejęcia na rynku tworzyw”.

Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1998, s.7.

Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200, s.125.

Wach, K. (2002). Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako efekt walki konkurencyjnej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 928, 168-174.

Wiankowski S., Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce, rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2002, s.299-300.


Published : 2018-05-15


BoruchK. (2018). Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju firmy: przykład polskich przedsiębiorstw. International Entrepreneurship Review, 4(1), 85-95. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.07

Karolina Boruch  karolinaboruchh@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowe  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search