Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Stan i uwarunkowania wymiany handlowej państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej z Hongkongiem

Abstract

Współpraca handlowa Rady Państw Zatoki Perskiej z Hongkongiem to bardzo ważny i aktualny temat dla każdej ze stron. Analiza stosunków handlowych pomiędzy Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej ze Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkong pozwala na stwierdzenie, iż wzajemna wymiana handlowa dynamicznie się rozwija. Specjalny Region Administracyjny Hongkong stara się utrzymywać dobre relacje w celu zapewnienia sobie wiodącej pozycji na rynku globalnym z państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Trzeba ponadto zauważyć, iż w sektorze handlu zagranicznego drogą morską i lotniczą Hongkong konkuruje z Singapurem, Japonią, Malezją oraz Szanghajem, gdzie infrastruktura handlu zagranicznego również dynamicznie się rozwija. Niemniej jednak, Hongkong uzyskuje dostęp do nowych rynków na świecie. Bardzo dobrym przykładem jest w tym przypadku sojusz handlowy Chin i Iranu, który zakłada wzrost wymiany handlowej o 600 mld USD do 2026 roku. Dlatego też z punktu widzenia geopolitycznego to państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej powinny zwiększyć starania w celu utrzymania już bardzo dobrych relacji z Chinami, w tym z Hongkongiem. W artykule wykorzystano dane statystyczne z bazy Ministerstwa Handlu Hongkongu, Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowego Centrum Handlu do oceny wielkości eksportu i importu Rady Państw Zatoki Perskiej z Hongkongiem.

Keywords

Rada Współpracy Zatoki Perskiej, Hongkong, handel zagraniczny, wymiana handlowa

PDF (Polish)

References

  1. Bank Światowy (2014), Global Economic Prospects. Pobrane z: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf (dostęp: październik 2015)
  2. Callen T., Cherif R., Hasanov F., Hegazy A., Khandelwal P., (2014), Economic Diversification in the GCC: Past, Present and Future, Pobrane z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1412.pdf (dostęp: październik 2015)
  3. Census and Statistics Department (2015), http://www.censtatd.gov.hk/home/ (dostęp: grudzień 2015)
  4. GCC Countries (2015), http://gccstat.org/en/statistics/economic, (dostęp: grudzień 2015).
  5. Government of Hong Kong (2015), Hong Kong: The Facts, Pobrane z: http://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/trade%26industry.pdf, (dostęp: grudzień 2015).
  6. Hong Kong Trade and Industry Department, https://www.tid.gov.hk/eindex.html, (dostęp: październik 2015).
  7. OPEC Organisation (2015), http://www.opec.org/opec_web/en/, (dostęp: grudzień 2015).
  8. Trademap Statistics (2015), http://www.trademap.org, (dostęp: grudzień 2015).
  9. World Trade Organization, (2015), Annual Report 2015. Pobrane z: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep15_e.pdf, (dostęp: grudzień 2015)

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 34

You may also start an advanced similarity search for this article.