Formalne i nieformalne bariery wejścia na rynki arabskie dla polskich eksporterów


Abstract

W artykule podjęto próbę charakterystyki formalnych i nieformalnych barier wejścia na rynki arabskie dla polskich eksporterów. Problemem badawczym w poniższym artykule jest wpływ uwarunkowań rynkowych podczas wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki krajów arabskich. Badania opierają się na źródłach wtórnych, pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, MarketData Base, baz danych Światowej Organizacji Handlu. Praca oparta jest na literaturze przedmiotu oraz analizie dostępnych danych. W pierwszej fazie artykułu został scharakteryzowany rozwój polskiego eksportu na rynki krajów arabskich. W późniejszych etapach artykułu opisano różne rodzaje barier wejścia. W krajach arabskich nadal występują znaczące obostrzenia w handlu zagranicznym. Część krajów otworzyła się na rynki zachodnie, jednakże uwarunkowania kulturowe nadal nie pozwalają na całkowitą liberalizację w handlu, np. system certyfikatów halal. Najważniejszym wnioskiem płynącym z pracy jest to, że kraje arabskie, do niedawna niedoceniane, stały się rynkiem atrakcyjnym również dla polskich eksporterów. Inwestorzy, pomimo różnic kulturowych oraz obecnych barier handlowych i pozahandlowych poznają cechy charakterystyczne rynku i decydują się na eksport lub handel na tamtejszym rynku. Dodatkowo w krajach arabskich inwestować mogą producenci rozmaitych branż, ponieważ w niewielu tylko przypadkach ograniczenia są znaczne. Wyjątkiem jest chociażby tytoń, na który cło jest wysokie w wielu krajach arabskich i może zniechęcać eksporterów.Al Islam (2016a). Pakowanie, składowanie i przechowywanie w Systemie Halal. Pozy-skano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal/pakowanie_skladowanie_przechowywanie, w dniu 10.05.2016 r.

Al Islam (2016b). Procedura wydawania zaświadczenia o gotowości zakładu do uboju i produkcji w sytemie Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/potwierdzenie_uboju_ilub_produkcji_w_systemie_hala, w dniu: 11.05.2016.

Al Islam (2016c). Produkcja i Ubój w systemie Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal/uboj_produkcja_w_systemie_halal, w dniu: 10.05.2016 r.

Al Islam (2016d). System Halal w Polsce. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal, w dniu 10.05.2016 r.

Al Islam (2016e). Ustalenia wstępne dla Systemu Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal/ustalenia_wstepne, w dniu 10.05.2016 r.

Aleksandrowicz, P., & Rudzki, P. (2012). UE-Maroko: warzywa, owoce, ryby bez cła, Rzeczpospolita. Pozyskano z http://www.rp.pl/artykul/813793-UE-Maroko--warzywa--owoce--ryby-bez-cla.html#ap-2, w dniu: 31.05.2016 r.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rijadzie (2013). Arabia Saudyjska. Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013, Rijad: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rijadzie.

Bjerke, B. (2004). Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Business Insider (2015). Oman i inne kraje arabskie to dobry kierunek dla polskich firm, 7 maja 2015. Pozyskano z http://archiwum.businessinsider.com.pl/swiat/oman-i-inne-kraje-arabskie-to-dobry-kierunek-dla-polskich-firm/sdr1bz w dniu 16.02.2016

Buszko, A. (2010). Nieformalne aspekty biznesu. Rosja, kraje arabskie, Hongkong – Chiny. Warszawa: Wydawnictwo PLACET.

Forbes (2015). Polscy przedsiębiorcy chcą robić biznes w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 30.04.2015. Pozyskano z http://www.forbes.pl/polscy-przedsiebiorcy-chca-robic-biznes-w-zea,artykuly,193900,1,2.html w dniu 28.01.2017 r.

Hitti, P. (1969). Dzieje Arabów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kępka, H. (2013). Współpraca gospodarcza Polski z Arabią Saudyjską. W K. Bąkowska, J. Gniadek, H. Kępka (red.), Kraje Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, Katar, Zjed-noczone Emiraty Arabskie. Warszawa: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016a). Algieria. Pozyskano z https://www.msz.gov. pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/afryka/algieria/#dostep, w dniu 22.01.2016

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016b). Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pozyskano z https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/, w dniu 22.01.2016 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016c). Katar. Pozyskano z http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/katar/, w dniu 28.05.2017 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016d). Egipt. Pozyskano z http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/afryka/egipt/egipt;jsessionid=C6E896F5D0DEEB560A3B903F1D2D8E56.cmsap5p, w dniu 28.05.2017 r.

Nowicka, K. (2005). Znaczenie nieformalnych barier dostępu do rynku w międzynarodo-wym obrocie towarowym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Gospodarki Światowej, 18, 147-160.

Platforma analityczna SWAID (2017). Pozyskano z: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_HZ_4.aspx w dniu 28.01.2017 r.

Portal Promocji Eksportu (2017). Pozyskano z: https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/wymiana-handlowa/10617,handel-z-polska.html w dniu 28.05.2017 r.

Rymarczyk, J. (2010). Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Światowa Organizacja Handlu (2016a). Pozyskano z http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E, w dniu 15.03.2016 r.

Światowa Organizacja Handlu (2016b). Pozyskano z http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E, w dniu 15.03.2016 r.

Trompenaars F., & Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Uksik, M. (2014). Komunikacja międzynarodowa w biznesie – świat arabski, Zeszyty Naukowe AON, 1(94), 90-135.


Published : 2017-09-01


PawlikowskaK. (2017). Formalne i nieformalne bariery wejścia na rynki arabskie dla polskich eksporterów. International Entrepreneurship Review, 3(2), 175-189. https://doi.org/10.15678/PM.2017.0302.13

Karolina Pawlikowska  karolina.pawlikowska1993@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search