Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej w świetle strategii rozwoju otwartego gospodarek wschodzącychAbstract

Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej stanowi jedno z kluczowych wyzwań dalszego rozwoju gospodarki światowej. Od przełomu wieków obserwujemy bowiem jej pogłębienie, co jest także jedną z głównych przyczyn światowego kryzysu finansowego 2007/8+ stanowiąc strukturalny hamulec rozwoju handlu międzynarodowego. Celem artykułu jest określenie przyczyn, faz oraz skutków pogłębienia międzynarodowej nierównowagi płatniczej. Twierdzimy, że głównym źródłem jej narastania jest dynamiczny, niezrównoważony wzrost obrotów handlowych gospodarek wschodzących, zwłaszcza Azji Wschodniej w następstwie realizowanej przez nie strategii rozwoju otwartego.


Brzeziński, Z. (2008). America and the World, New York: Basic Books.

Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa, Warszawa: PWE.

Dunin-Wąsowicz, M. (red.) (2017), TTIP in Retreat?, Warsaw: Scholar Publishing House.

Gurbiel, R. (2012). Ameryka Północna w warunkach kryzysu. W: K. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ – test dla stosowanej polityki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kamecki, Z., Sołdaczuk, J., & Sierpiński, W. (1964), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Lutkowski, K. (2006). Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, Ekonomista, 4, 425-473.

Starzyk, K. (2000). Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji.

W: K. Budzowski, S. Wydymus (red.), Problemy handlu międzynarodowego, 34-42. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Starzyk, K. (2009). Nowe kierunki w wewnątrzgałęziowym międzynarodowym podziale pracy z dominującym udziałem Chin. W: M. Maciejewski, S. Wydymus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, 239-251. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Starzyk, K. (2012a). Region Azji Pacyfiku w warunkach kryzysu 2008+. W: K.

Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ – test dla stosowanej polityki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Starzyk, K. (2012b). Emerging economies and the breakdown of the international payment equilibrium. Wyzwania gospodarki globalnej, 31, 152-163.

Starzyk, K. (2013). Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i przyszłość a Unia Europejska. W: K.A. Kłosiński, M. Czarnecki (red.), Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, 75-86, Lublin: KUL.

Starzyk, K. (2014). Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP). W:

S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Tradycyjne i nowe kierunki handlu międzynarodowego, 227-235. Warszawa: CeDeWu.PL.

Starzyk, K. (2016). Wkład Edwarda F. Szczepanika do ekonomii rozwoju. Studia Ekonomiczne, 269, 24-38.

Szczepanik, E.F. (1958). The Economic Growth of Hong Kong. London, New York, Toronto: Oxford University Press.


Published : 2017-11-23


StarzykK. (2017). Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej w świetle strategii rozwoju otwartego gospodarek wschodzących. International Entrepreneurship Review, 3(3), 389-398. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1811

Kazimierz Starzyk  starzyk.k@gmail.com
Wyższa Szkołą Biznesu w Poznaniu  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search