Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako stabilizatora gospodarki Argentyny przed kryzysem w 2001 roku

DOI:

https://doi.org/10.15678/PM.2017.0302.09

Abstract

Celem artykułu jest próba oceny pomocy udzielanej Argentynie w latach 1991-2001 przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Problemem badawczym jest analiza pomocy, świadczonej Argentynie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz ocena jej efektywności. Zawarte wnioski zostały oparte na dorobku nauki oraz danych publikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wywód oparto na analizie literatury przedmiotu oraz dostępnych danych. Na wstępie zostały przedstawione zasady, na których Fundusz udziela kredytów oraz narzędzia wykorzystane w Argentynie. Następnie w sposób chronologiczny zostały przedstawione wydarzenia w Argentynie i kroki podejmowane przez MFW. W ostatniej części pracy opisano znaczenie udzielanych kredytów. Porozumienia podpisywane pomiędzy Funduszem i Argentyną nie były aż tak znaczące ze względu kwotę przyznanych kredytów. Najważniejszym skutkiem podjęcia przez Fundusz decyzji o udzieleniu kredytu było ułatwienie dostępu do międzynarodowych rynków finansowych oraz wysłanie sygnału zagranicznym inwestorom, iż kraj ten jest dobrym miejscem na lokowanie kapitału. Niestety, podejmowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy działania oraz zalecane reformy nie doprowadziły do ustabilizowania gospodarki w Argentynie. Fundusz wspierał nieodpowiednią politykę gospodarczą, brakowało mu konsekwencji w egzekwowaniu wyznaczonych celów, nie zarekomendował on też odejścia od niewłaściwego reżimu walutowego, gdy był na to odpowiedni moment oraz często kierował się interesem wierzycieli, a nie dobrem państwa, w wyniku czego przyczynił się do wybuchu kryzysu w Argentynie. Porażka w stabilizacji gospodarki argentyńskiej, powinna skutkować reformą programów dostosowawczych MFW, opartych na dogmatycznych zaleceniach, nie uwzględniających specyficznych warunków w poszczególnych krajach.

Keywords

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Argentyna, Plan Wymienialności, moratorium długu publicznego, kryzys gospodarczy

PDF (Polish)

References

 1. Brenta, N.L. (2006). El rol del FMI en el financiamiento externo de la Argentina y su influencia sobre la política de ajuste del balance de pagos en el período 1956-2003, (rozprawa doktorska). Pozyskano z http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1182_BrentaNL.pdf w dniu 07.09.2016.
 2. Brenta, N.L., & Rapoport, M. (2003). El FMI y la Argentina en los años ‘90: de la hiperinflación a la hiperdesocupación. W: N. Minsburg, I. Antognazzi (red.), Los guardianes del dinero: las políticas del FMI en la Argentina, 27-46. Buenos Aires: Norma.
 3. Daseking, M.C., Ghosh, M.A.R., Lane, M.T.D., & Thomas, M.A.H. (2005). Lessons from the Crisis in Argentina. Washington: International Monetary Fund.
 4. Díaz-Cassou, J. (2012). The Causes and Consequences of IMF Interventions in the Southern Cone (rozprawa doktorska). Pozyskano z: http://etheses.lse.ac.uk/591/1/Diaz-Cassou_Causes_Consequences_IMF_Interventions.pdf, w dniu 15.10.2016.
 5. Gąsiorowski, P., Frankiewicz, D., Grotte, M., & Życieńska, A. (2013). Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, Materiały i Studia, 285.
 6. IMF (2016a). Lending by the IMF. Pozyskano z https://www.imf.org/external/about/lending.htm w dniu 01.09.2016.
 7. IMF (2016b). IMF Stand-By Arrangement. Pozyskano z http://www.imf.org/external/np/ exr/facts/pdf/sba.pdf w dniu 10.09.2016.
 8. IMF (2016c). The IMF's Extended Fund Facility (EFF). Pozyskano z: https://www.imf.org/ external/np/exr/facts/eff.htm w dniu 24.11.2016.
 9. Paddock, J.V. (2002). IMF Policy and the Argentine Crisis. The University of Miami Inter-American Law Review, 34, 155-187.
 10. Sordyl, M. (2006). Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999-2000. W:
 11. D. Kopycińska (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, 49-56. Szczecin: Printgroup.
 12. Sotomska-Krzysztofik, P. (2003). Utworzenie i upadek izby walutowej w Argentynie, Bank i Kredyt, 2, 47-62.
 13. VanDuyne, K.K. (2013). Capital Account Liberalization and the IMF: New Evidence from the Argentina Crisis. Pozyskano z http://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi? artic-le=1008&context=intlstudies_masters, w dniu 21.08.2016.
 14. Żuławska, U. (2003). Argentyński kryzys walutowy – geneza, Bank i Kredyt, 4, 38-48.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 50

You may also start an advanced similarity search for this article.