Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Długoterminowe relacje handlowe Wielkiej Brytanii i RPA w kontekście członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej

Abstract

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) wpłynie także na kraje trzecie, w tym afrykańskie. Celem analizy przeprowadzonej w tekście jest odpowiedź na pytanie, czy i jak zmienią się relacje handlowe Wielkiej Brytanii i RPA po Brexicie. Z analizy literatury przedmiotu oraz badania empirycznego wynika, że handel między Wielką Brytanią a RPA zmieni się zarówno pod względem wartości, jak i struktury towarowej. W krótkim okresie, najbardziej prawdopodobne wydaje się zmniejszenie eksportu nieprzetworzonych artykułów rolnych pochodzących z RPA, które po Brexicie napotkają wyższe niż dotychczas brytyjskie cła. Jednakże nie należy wykluczać, że w długim okresie nastąpi zwiększenie intensywności relacji handlowych między Wielką Brytanią a RPA.

Keywords

handel międzynarodowy, Wielka Brytania, RPA, Brexit

PDF (Polish)

References

 1. Abrahamsen, R., & Willliams, P. (2002). Britain and Southern Africa: A Third Way or Business as Usual? W: K. Adar, R. Ajulu (red.), Globalization and Emerging Trends in African States. Foreign Policy Making Process, Aldershot by Ashgate, 307-328.
 2. CER (2014). The economic consequences of leaving the EU, The final report of the CER commission on the UK and the EU single market, czerwiec, 34.
 3. Czermińska, M., & Garlińska-Bielawska, J. (2016). Znaczenie porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPAs) dla integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej, International Business and Global Economy, no. 35/1, 197-208.
 4. Kuno, L., & Kazeem, Y. (2016). Brexit will be terrible for Africa’s largest economies, Ouartz Africa, 26 czerwca, www.qz.com, 15.04.2017.
 5. Srivastava, R.K., & Green, R.T. (1986). Determinants of bilateral trade flows, Journal of Business, no. 4, 623-640.
 6. Martin, W. (2016). Africa will be the secret victim of Brexit, www.businessinsider.com, 12.04.2017.
 7. SACU (2002). 2002 Southern African Customs Union (SACU) Agreement, www.sacu.int 25.04.2017.
 8. Tan, A. (2016). Africa after Brexit, www.un.org, 10.01.2017.
 9. The Industrial Development Corporation of South Africa Limited (2016). Economic report: Analysis of the potential impact of the United Kingdom’s exit from the European Union on the South African economy, 1-16.
 10. Trade Data Analysis (2017). UK-Africa trade data, www.tralac.org, 18.04.2017.
 11. UN Comtrade Database (2017). www.comtrade.un.org 16.01.2017.
 12. Willliams, P. (2004). Britain and Africa after Cold War: Beyond Damage Limitation W: I. Taylor, P. Williams (red.), Africa in International Politics. External involvment on the continent, Routledge, London and New York, 41-60.
 13. European Commission (2017). www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/sadc/ 22.04.2017.
 14. Zajączkowski, K. (2012). Wielka Brytania w afrykańskiej rzeczywistości międzynarodowej przełomu XX i XXI wieku (1990-2007), Forum Politologiczne tom 13, INP UWM Olsztyn, 133-180.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 46

You may also start an advanced similarity search for this article.