Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwaAbstract

Polscy eksporterzy produktów rolno-spożywczych wykazują rosnące zainteresowanie ekspansją na rynki pozaunijne, w tym również na rynek indyjski. Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań i czynników rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń podpisanej w kwietniu 2017 r. polsko-indyjskiej umowy sektorowej o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Badania oparte na studiach literaturowych i analizie aktów prawnych oraz danych statystycznych z bazy WITS-Comtrade wykazały, że Indie, mimo odległości geograficznej i kulturowej oraz nadal wysokiego protekcjonizmu handlowego, są rynkiem perspektywicznym dla polskich eksporterów artykułów rolnych i żywności. Obecna pozycja polskich firm jest jednak wciąż niestabilna, a poziom eksportu rolno-spożywczego – niski, choć cechuje go stosunkowo wysokie tempo wzrostu. Podpisanie dwustronnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa może ułatwić pokonanie barier w dostępie do rynku indyjskiego, m.in. poprzez wymianę informacji o sytuacji rynkowej i rozwiązaniach prawno-systemowych dotyczących rynków rolnych, współpracę w dziedzinie marketingu i promocji oraz podejmowanie dwustronnych inicjatyw na rzecz rozwoju bilateralnego handlu. Ocena efektów tej umowy będzie wymagała jednak przeprowadzenia dalszych badań naukowych, gdyż obecnie podejmowane są dopiero pierwsze działania w ramach tej współpracy. Przyszłe kierunki badań i analiz powinny również uwzględniać wiele dodatkowych czynników, które mogą istotnie zmienić warunki handlu z partnerem indyjskim, takich jak m.in. wyniki prowadzonych obecnie negocjacji porozumienia o wolnym handlu między UE a Indiami.


Drzymała, A. (2016). Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/8088-089-4.01.

Fearon, J.D. (2003). Ethnic and Cultural Diversity by Country. Journal of Economic Growth, 8(2), 195-222.

Gesteland, R. R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hajdukiewicz, A. (2016). Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Miscellanea Oeconomicae, 3(I), 71-79.

Hofstede, G., Hofstede G.J., &Minkov M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 3rd Edition. New York: McGraw-Hill.

I-TIP (2017). Integrated Trade Intelligence Portal. Tables by members. Pozyskano z: http://itip.wto.org/goods/ (dostęp: 5.07.2017).

Kavalski, E. (2016). The EU-India strategic partnership: neither very strategic, nor much of a partnership. Cambridge Review of International Affairs, 29(1), 192-208.

MADB (2017). Trade barriers: India. Pozyskano z: http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=IN (dostęp: 5.07.2017).

Ministerstwo Rozwoju (2017a). INDIE Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską. Departament Współpracy Międzynarodowej, MR: Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju (2017b). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Departament Strategii Rozwoju, MR: Warszawa.

Narlikar, A. (2006). Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation? Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India. International Affairs, 82(1), 59-76. DOI: 10.1111/j.1468-2346.2006.00515.x.

National Portal of India (2017). Profile. Pozyskano z: https://india.gov.in/india-glance/profile (dostęp: 10.06.2017).

Siles-Brügge, G. (2014). EU trade and development policy beyond the ACP: subordinating developmental to commercial imperatives in the reform of GSP. ContemporaryPolitics, 20-1, 49-62. DOI: 10.1080/13569775.2014.881604.

Transparency International (2017). Corruption Perception Index 2016. Pozyskano z: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (dostęp: 15.06.2017).

Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, …, Monitor Polski z dnia 14 czerwca 2017 r., Poz. 573.

UNSD (2017). Demographic Yearbook 2015. Pozyskano z: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2015/AnnexI.pdf (dostęp: 5.07.2017).

WITS (2017). Data on Export, Import. Pozyskano z: http://wits.worldbank.org/ (dostęp: 20.06.2017).

World Bank (2017a). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4.

World Bank (2017b). Gross domestic product 2016, PPP. Pozyskano z:

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table (dostęp: 15.06.2017).

WTO (2017). Tariff Profiles – India. Pozyskano z: http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=IN (dostęp: 20.06.2017).


Published : 2017-11-23


HajdukiewiczA. (2017). Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa. International Entrepreneurship Review, 3(3), 335-348. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1807

Agnieszka Hajdukiewicz  hajdukia@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)