Problematyka nierówności społecznych w wybranych teoriach ekonomicznych i nauce Kościoła


Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie założeń katolickiej nauki społecznej na tle wybranych teorii ekonomicznych w kontekście nierówności społecznych. W tym celu przeanalizowane zostały kluczowe teorie sprawiedliwej dystrybucji, z podkreśleniem koncepcji katolickiej nauki społecznej. Przeprowadzona analiza stanowi podstawy do głębszych badań na temat skuteczności redukowania negatywnych aspektów nierówności przez państwo, zwłaszcza poprzez odgórny nacisk na działania wspólnotowe oraz w oparciu o katolicką naukę społeczną. Przedstawione teorie zostały oparte na przeglądzie dorobku nauki podejmującej problematykę sprawiedliwej dystrybucji. Kluczową rolę współpracy na linii państwo – kościół prezentują przywołane encykliki papieskie, zwłaszcza „Rerum novarum” oraz „Centesimus annus”. Przeprowadzone rozważania wskazują, iż celem państwa powinna być eliminacja niesprawiedliwych nierówności społecznych. Wskazuje się na konieczność oparcia działań wyrównujących na założeniach katolickiej nauki społecznej oraz ideologii korporacjonizmu. Podkreślana jest konieczność kooperacji wszystkich grup, biednych i bogatych oraz współpraca państwa i kościoła. Niniejszy artykuł pozwala czytelnikowi na zapoznanie się z najważniejszymi teoriami sprawiedliwej dystrybucji, przedstawia najistotniejsze aspekty powstawania zróżnicowań oraz wskazuje na jakich podstawach należy oprzeć działania niwelujące niesprawiedliwe nierówności.


Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

BibliePolskie.pl. Pobrane z: http://bibliepolskie.pl/zzteksty_wer.php?book=40&chapter=25& verse=29&tlid=22 (dostęp: 2017-12-28).

Dominiak, Ł. (2010). Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kot, S. M., Malawski, A., Węgrzecki, A. (red.). (2004). Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Mujżel, J., Golinowska, S., Mączyńska, E. (red.). (1998). Podział dochodu i nierówności dochodowe: fakty, tendencje, porównania. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

Nonpossumus. Pobrane z: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/rerum_nov arum/ (dostęp: 2017-12-28).

Opoka (1991). Pobrane z: https://opoka.org.pl/ (dostęp: 2018-02-12).

Pieńkowski, D. (2013). Sprawiedliwość dystrybutywna w świetle optimum Pareto i idei zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Porębski, C. (2006). John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 722, 13-22.

Sen, A. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Stiglitz, Joseph E. (2015). Cena nierówności: W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Teluk, T. (2009). Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie. Warszawa: Fundacja Instytut Globalizacji.

The Economist (2016). Japanese bosses still find it hard to ask for more. Pobrane z: http://www.economist.com/news/business/21703430-japanese-bosses-still-find-it-hard-ask-more-pay-check?fsrc=scn/fb/te/pe/ed/paycheck (dostęp: 2017-12-28).

Ulman, P., & Soltes, E. (2015). The Monetary and Non-Monetary Aspects of Poverty in Poland and Slovakia. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 61-73. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030105

Zięba, M. (1998). Papieże i kapitalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak and Maciej Zięba OP.


Published : 2018-05-15


ŁęczyckiM. (2018). Problematyka nierówności społecznych w wybranych teoriach ekonomicznych i nauce Kościoła. International Entrepreneurship Review, 4(1), 73-83. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.06

Michał Łęczycki  leczyckim24@interia.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search