Przedsiębiorczość jako proces stawania sięAbstract

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji koncepcji przedsiębiorczości jako procesu stawania się. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań konceptualno-teoretycznych zmierzających do zbudowania podstawy teoretycznej dla przyszłych badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. W artykule wykorzystano wyniki analizy teorii społecznych, które ujmują rzeczywistość społeczną jako istniejącą jedynie w ciągłym ruchu, w ciągłej zmianie, co wyjątkowo dobrze koresponduje z charakterem przedsiębiorczości.


Baran, G. (2013). Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola

marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń. Kraków:

Wyd. Instytutu Spraw Publicznych UJ.

Baran, G., Bąk, J. (2010). Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle

teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa. Przegląd Organizacji, 9, s. 12-15.

Blundel, R., Lockett, N. (2011). Exploring Entrepreneurship: Practices and Perspectives.

New York: Oxford University Press.

Chodyński, A. (2008). Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje – aspekty

strategiczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2, s. 31-39.

Christansen, C.M., Anthony, C. M, Roth, E. A. (2004). Seeing what’s next. Boston

Massachusetts: Harvard Business Press.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo

Akademickie Sedno.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa:

Wydawnictwo Studio Emka.

Elias, N. (1996). Rozważania o Niemcach: zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego

przemiany. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Gaebel, M. (2014). MOOC masowe otwarte kursy online. Warszawa: FRSE. Pozyskano

z: czytelnia.frse.org.pl (data dostępu: 22.12.2015).

Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Poznań: Zysk i S-ka.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.

Johnson, M.W. (2010). Seizing the White Spaces. Business Model Innovation for Growth

and Renewal. Boston Massachusetts: Harvard Business Press.

Kapusta, F. (2006). Przedsiębiorczość – teoria i praktyka. Poznań – Wrocław:

Wydawnictwo Passat.

Kołodziej-Durnaś, A. (2007). Organizacja jako proces strukturacji. Zarządzanie

organizacjami, 31, s. 31-42.

MOOCs in 2014: Breaking Down the Numbers. Pozyskano z: www.edsurge.com/news/

-12-26-moocs-in-2014-breaking-down-the-numbers (data dostępu: 22.12.2015).

Piasecki, B. (1998). Przedsiębiorczość i małą firma. Teoria i praktyka. Łódź: Wyd. UŁ.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. C. H. Beck.

Rogoziński, K. (2012). Zarządzanie wartością z klientem. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sarason Y., Dean, T., Dillard J. F. (2006). Entrepreneurship as the nexus of individual and

opportunity: A structuration view. Journal of Business Venturing, 21.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship As A field of

Research. Academy of Management Review, 25 (1).

Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: PWE.

Sztompka, P. (1991). Society in Action. The Theory of Social Becoming. Cambridge:

Cambridge University Press.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Turner, J. (2004). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.

Wessel, M., Christensen, C. (2012). Surviving Disruption. Harvard Business Review, 12.


Published : 2016-10-03


BaranG., & BąkJ. (2016). Przedsiębiorczość jako proces stawania się. International Entrepreneurship Review, 2(1), 83-98. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1081

Grzegorz Baran  g.baran@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Janusz Bąk 1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)