Wpływ outsourcingu na wybrane aspekty rozwoju ekonomicznego na przykładzie miasta Krakowa


Abstract

Celem artykułu jest prezentacja rozwoju outsourcingu usług i próba oceny jego znaczenia w rozwoju ekonomicznym miasta na przykładzie Krakowa. Badania opierają się na metodzie desk research oraz analizie źródeł: literatury przedmiotu oraz dostępnych danych pochodzących z Banku Światowego. Offshoring w coraz większym zakresie kształtuje przepływ wymiany handlowej między gospodarkami poszczególnych krajów stając się jednym z głównych czynników rozwoju. Analiza światowych rankingów najchętniej wybieranych miejsc na lokowanie inwestycji w zakresie branży outsourcingowej wskazuje, że inwestorzy coraz chętniej wybierają państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Kraków zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie wśród najbardziej atrakcyjnych miast dla lokalizacji usług outsourcingowych, a ponadto branża ta w tym mieście stale się rozrasta. Powstają nowe miejsca pracy w sektorze outsourcingu i jednocześnie tworzone są stanowiska w otoczeniu tej gałęzi gospodarki. Równocześnie na inne branże ma wpływ pozytywny efekt dochodowy tworzony przez pracowników centrów usług. Dzięki generowanym korzyściom sektora outsourcingu daje miastu możliwość dalszego rozwoju ekonomicznego. Artykuł jest aktualną analizą i próbą ewaluacji outsourcingu na gospodarkę lokalną i w tym aspekcie stanowi wartość dodaną do istniejącego stanu wiedzy naukowej.


A.T. Kearney Global Services Location Index™ Top 20. Pozyskano z https://www.atkearney.com/strategic-it/global-services-location-index w dniu 3.05.2017

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa 2016

Bilans kompetencji branży BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań, raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012

Blinder, A. S. (2006). Offshoring: The Next Important Industrial Revolution?. Pozyskano z www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/offshoring-next-industrial-revolution w dniu 26.11.2017

Bojańczyk, M. (2008). Rynek kapitałowy w Indiach. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie.

Boradko, K. (2013). Turystyka Biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich. Pozyskano z https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Prace%20Geograficzne%20134/04_Borodako.pdf w dniu 5.06.2017

Ciesielska, D. (2009). Offshoring usług: wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Colliers Intarnational. Improving through moving. Perspektywy sektora BPO w Polsce. Pozyskano z www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10508 w dniu 6.06.2017

Halemba, M., & Babińska, D. (2016). Captive offshoring services for SMEs in Poland: The role of mutual trust and cultural aspects. International Entrepreneurship | Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(2), 213-232.

Hutzchenreuter, T., Lewin, A.Y., Ressler, W. (2011). The Growth of White-collar Offshoring: Germany and US from 1980 to 2006. European Management Journal

Made in Kraków. Sektor Zaawansowanych Usług Biznesowych i Technologii. Pozyskano z http://www.aspire.org.pl/wp-content/uploads/Made-in-Krakow_slide-deck_final_PL_for-website.pdf w dniu 05.06.2017

Malik, R. (2016). Lokalizacja w offshoringu usług. Warszawa: CeDeWu

Meredith, R. (2009). Chiny i Indie – supermocarstwa XXI wieku. Warszawa: Media Lazar

Meyer, T. (2006). Nearshoring to Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research

Micek, G., Działek, J., Górecki, J. (2010). Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mitręga, D. (1995). Industrializacja – indyjska droga ku nowoczesności. W: J. Żabińska (red.), Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa w wybranych krajach Azji i Ameryki Łacińskiej (s. 77-84). Katowice: Wydawnictwo AE.

Myszkowska, M. (2014). The Scale and Characteristics of Services Offshoring in the Visegrád Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(3), 33-46. https://doi.org/10.15678/EBER.2014.020304

Rybiński, K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach: offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna. Warszawa: Difin

Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowy w Polsce 2016. Pozyskano z http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf w dniu 30.11.2017

The World Bank (2017). Foreign direct investments, net inflows. Pozyskano z https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD w dniu 2.05.2017

Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2016. Pozyskano z http://www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons_Top_100_2016_Executive_Summary_and Rankings.pdf w dniu 30.05.2017

Unctadstat. Exports and imports by service-category, shares and growth, annual, 2005-1016. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=17629 w dniu 6.06.2017


Published : 2018-05-15


BorkowskaA. (2018). Wpływ outsourcingu na wybrane aspekty rozwoju ekonomicznego na przykładzie miasta Krakowa. International Entrepreneurship Review, 4(1), 49-60. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.04

Agnieszka Borkowska  agnieszka.borkowska5@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search