Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej w dobie sankcji zagranicznych po wydarzeniach ukraińskich w 2014 rokuAbstract

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2014 roku nastąpił proces dynamicznych sankcji zagranicznych przez najważniejszych partnerów Kremla. Sankcje były i są ważnym impulsem do przeprowadzenia odpowiedniej „inwentaryzacji” stosunków z Zachodem. Znacząco wpłynęły one na zmianę biegunów rosyjskiego handlu azjatyckich partnerów i przyspieszyły rozwój stosunków rosyjsko-chińskich. Rosja buduje nowy „dialog strukturalny” w ramach trójkąta Rosja-Chiny-Indie, ugrupowania BRICS oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej opierającej się na strategicznym partnerstwie oraz pełnej równości krajów członkowskich EUG, w skład którego wchodzą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia oraz Kingistan. Celem opracowania jest zaprezentowanie w jakim stopniu stosunki gospodarcze Rosja-UE zostały ograniczone przez sankcje i środki odwetowe co skutkuje na obopólne stosunki gospodarcze.


Amora, D. (2016). Vladivostok Gambling Zone Aims to Become the New Macau, The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com/realestate/quarterly/article/516809 .html, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Arbatova, N.K. (2013). Rossija i EC: vozmozhnosti partnerstwa, Rossya Evropeyskij Soyuz: vozmozhnsti partenrstwa, Rossiyskij Sovet po mezhdunarodnym delom, 11.

Atomtechenergo, http://www.atech.ru/projects/kudankulam/, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Bieleń, S. (2016). Syndrom wahadła w rozwoju Rosji, Polityka Polska, 4(12).

Brics Business Council (2016). http://www.brics-info.org/, dostępna w dniu 10.05.2016 r.

BTB Leasing, Uralvagonzavod i Honghua Group podpisali soglashenye o proizvodstve tjazhelyh burowyh ustanovok v RF,RBK.

Chejfec, B. (2015). Evrazyjskij ekonomichiski sojuz: novyevyzovy dla biznesa, Ob-shestvo i ekonomika, 6.

Ćwiek-Karpowicz, J., & Secrieru, S. (2015). Sanctions and Russia. Warszawa: Polski In-stytut Spraw Międzynarodowych.

Eurasian commission (2014). Evrazyjskij Ekonomicheskyj Sojuz: Architektura budushe-go.

Eurazjatycka Unia Gospodarcza (2016). http://www.eaeunion.org/#about, dostępna w dniu 22.05.2016r.

European Comission (2016). http://europa.eu/rapid/press-release_IP-95-533_en.htm?locale=en, dostępna w dniu 25.05.2016r.

Fact and figure (2016). Delagation of the European Union to Russia,

Farchy, J., & Kazmin A. (2016). Russia and India sign new defence deals, Financial Times, http://www.ft.com/cms/s/0/ae9fe9c2-aa64-11e5-9700-2b669a5aeb83.html#axzz49a2NawFZ, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Fares, K. (2016). Rabota na perspektivu: zachem nuzhna „Sila Sybirii”, kogda zame-dlaetsya Kitai, RBK.

Forbes (2016). http://www.forbes.ru/news/257737-rusgidro-i-powerchina-dogovorilos-o-sotrudnichestve-v-gidroenergetike, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Gady, F.S. (2016). Russia Remains India’s Largest Arms Supplier (For Now), The Diplo-mat, http://thediplomat.com/2016/03/russia-remains-indias-largest-arms-supplier-for-now, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Gazprom (2016). http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/ykv/, do-stępna w dniu 21.05.2016r.

Gostomski, E., Michałowski, T. (2015). Euroazjatycka Unia Gospodarcza – próba oży-wienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR. Go-spodarka regionalna i międzynarodowa, 41(1).

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/trade_relation/facts_figures/index_en.htm, dostępna w dniu 23.05.2016r.

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2014.pdf, dostępna w dniu 21.05.2016r.

http://www.rbc.ru/opinions/economics/28/01/2016/56a9ed9d9a7947b56b673dd8, do-stępna w dniu 21.05.2016r.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130322183003.shtml, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Ichino, Y. (2016). Azjatskij povorot Rossii, Inosmi, http://inosmi.ru/economic/20150407/ 227353539 .html, (dostępna w dniu 10.05.2016r).

Igornaya zona „Primore” vzglyad iz Londona, http://newsofgambling.com/igornaya-zona-primore-iz-londona/, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Inozemtsev, V., & Barbashinn, A. (2014). Eurasian Integration: Putin’s futureless project, Aspean Review Central Europe, 2.

Kaczmarski, M. (2015). Russia-China relations in the post-crisis international order. London: New York – Routledge.

Kapuśniak, T. (2009). Rosja-Chiny-Indie strategiczny sojusz czy idee fixe?,

W: T. Kapuśniak, D. Mierzejewski, J. Zajączkowski (red.), Strategiczny trójkąt Ro-sja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI wieku, Lublin-Łódź-Warszawa: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Kardaś, S. (2016). The twilight of the oil Eldorado. How the activity of Russian oil com-panies on the EU market has evolved. OSW Studies, 55.

Kitaj predlozhyl vlozhit v VSM Moskwa – Kazan 300 mlrdrub, RBK, http://www.rbc.ru/ business/29/03/2015/5517ddba9a7947cf5829f342, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Krotov, M., & Muntiyan, V. (2015). Evrazyskij ekonomicheskyj sojuz: istorya, osoben-nosti, perspektivy. Upravlencheskoe konsultirovanye, 11(83).

Lubina, M. (2012). Rosja w polityce zagranicznej Chin. „Rosnąca asymetria” stosunków rosyjsko-chińskich, W: M. Pietrasiak, T. Kamiński (red.), China go global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Zakład Azji Wschodniej.

Lubina, M. (2014). Niedźwiedź w cieniu smoka : Rosja-Chiny 1991-2014. Kraków: Księ-garnia Akademicka.

Łuzyanin, S., & HuaShen, Ch. (2015). Rossijsko-kitayskij dialog: model 2015, doklad nr 18, Moskva.

Madej, A. (2015). Chińska obecność na rosyjskim Dalekim Wschodzie: uwarunkowania i stereotypy, Bezpieczeństwo Narodowe, 36.

Malinowski, D. (2015). Azja w ofensywie. Katowice: Wydawnictwo VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego PTWP SA.

Mareeva, J.A. (2012). Strategicheskij treugolnik Rossija – India – Kitai w mezhdunarodnych otnoshenyah – teoria i istoricheskaya praktika. Vestnik Svezhyj vzglad, 5(26).

Memches, F. (2013). Rosyjski nacjonalizm. Aspean Review Central Europe, 2.

Mierzejewski, D. (2007). Stosunki chińsko-rosyjskie. Spojrzenie z Moskwy. Rocznik politologiczny, 1.

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (2016). http://www.ved.gov .ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/, dostępna w dniu 25.05.2016r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorui (2016). http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/e0e5d8b02b2fd7fc.html, dostępna w dniu 22.05.2016r.

Minvostokrazvitia Rossii o Goskomitet razvitya i reformy KNR obsudili povestku investi-cionnogo sotrudnichestva na Dalenm Vostoke, Minvostokrazvitia, http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4125, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Mogut li Rossiya, Indiya i Kitaypovlyat na sytuacyu v mire, Ino-smihttp://inosmi.ru/world/20150210/226185825.html, dostępna w dniu 10.05.2016r.

Muchin, A. (2015). Razvytyerossysjo – kitayskich otnosheny na primere globalnych pro-jektov, Moskva: Centr Politicheskoi Informacji.

Oficjalna strona internetowa Kremla (2016). Zayavlenya dlya pressy po itogom rossijsko-indiskih peregavorov, http://kremlin.ru/events/president/news/51011, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Osnovnye vneshpoliticheskye sobytya 2013, MID Rosii, http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/ newsline/BF9FE75BE8A27FFC44257C4D003FC026, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Rodkiewicz, W. (2014). Zwrot na Wschód, ułomna dywersyfikacja rosyjskiej polityki zagranicznej. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Rosnieft (2016). http://rosneft.ru/news/pressrelease/210620139.html, dostępna w dniu 20.05.2016r.

Rossiya i evropeyskij sojuz: tri voprosa o novyh princepov otnoshenyj, Doklad mezhdu-narodnogo diskusyonnogo kluba „Valdai”, Moskva 2016, http://ru.valdaiclub.com/files/12204/, dostępna w dniu 23.05.2016 (b).

Rossiya i VTO: tri godavmeste, Mezhdunarodnaya Torgovaja Praktika, Moskwa 2015. http://www.rospravo.ru/files/news/bac1576537ad9a2d16e718d5f8191fe3.pdf, do-stępna w dniu 23.05.2016 (a).

Russia and China successfully cooperate in space exploration — Chinese deputy minis-ter, TASS, http://tass.ru/en/science/871840, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Sovmstnoe zayavlenye Rossiyskoi Federacy i Kitajskoi Narodnoi Respubliki o novom etape otnosheni vseobmljushego partnerstwo i strategicheskogo vzaimodeystvya, http://kremlin.ru/supplement/1642, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Sporek T. (2011). Chińska Republika Ludowa – główny partner handlowy Unii Europej-skiej, Studia Ekonomiczne, 90, 155-164.

Sporek, T. (2014). Uwagi na temat gospodarki niemieckiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Studia Ekonomiczne, 184.

Strzelecki, J. (2016). Eurazjatycka Unia Gospodarcza: czas kryzysu. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Surikov, A. (2014). Regiony nashyhstran – osnovnoi rezerw evrazijskoi integracji, Minsk.

Titarenko, M.Ł. (2012). Rossya i ee azjatskie partnery v gloablizirujuszemsya mire. Stra-tegicheskoe sotrudnichestvo: problemy i perspektivy. Moskva: Rossiyskaya Aka-demya Nauk.

Trenin, D. (2016). Ot bolshoi Evropy k Bolshoi Azji? Kitaysko-rossiyskaja Antanta, Mo-skiewskie Centrum Carnegie, http://carnegie.ru/publications/?fa=60066, dostępna w dniu 22.05.2016r.

Vystuplenye Vladmira Putina na zasedany kluba „Valdai” stenogram, Rossiyskaya Ga-zeta, http://rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html, dostępna w dniu 21.05.2016r.

Wasiuta, O. (2014). Integracja Euroazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji. Czę-stochowa: Przegląd Geopolityczny.

Wiśniewska, I. (2013). Integracja euroazjatycka: rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.


Published : 2017-11-23


SporekT. (2017). Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej w dobie sankcji zagranicznych po wydarzeniach ukraińskich w 2014 roku. International Entrepreneurship Review, 3(3), 267-288. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1802

Tadeusz Sporek  tadeusz.sporek@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search