Chiny jako gospodarka oparta na wiedzy


Abstract

W artykule podjęto próbę oceny obecnego stopnia rozwoju naukowo-technologicznego chińskiej gospodarki. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, czy (oraz w jakim stopniu) Chiny posiadają takie zasoby, które pozwalałyby im w przyszłości osiągnąć status gospodarki opartej na wiedzy. Badany jest również charakter tych zasobów. W tym celu przeanalizowana została gospodarka Chin pod względem wybranych mierników na przestrzeni lat 2000-2014 na podstawie zamieszczonych materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu. Na wstępie omówiono teoretyczną stronę zagadnienia gospodarki opartej na wiedzy. Następnie analizie poddano mierniki określające obecny stopień zaawansowania technologicznego Chin. W dalszej części opracowania skupiono się na istotnych wyzwaniach i zagrożeniach dla dalszego rozwoju tego kraju. W oparciu o zamieszczone dane stwierdzono, iż Chiny znajdują się w fazie transformacji do gospodarki opartej na wiedzy oraz posiadają znaczny potencjał, by taki status osiągnąć. Jednak by do tego doszło, konieczne jest przezwyciężenie licznych problemów poruszonych w niniejszym artykule. Przeprowadzona analiza może stanowić punkt odniesienia dla dalszych, pogłębionych badań nad konkurencyjnością Chińskiej Republiki Ludowej, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej technologii oraz determinant gospodarki opartej na wiedzy.


Amann, M., Bertok, I., Borken-Kleefeld, J., Cofala, J., Heyes, C., Klimont, Z., Rafaj, P., Sander, R., & Schöpp, W. (2012). Emissions of Air Pollutants for the World Energy Outlook 2012 Energy Scenarios, Paris: International Institute for Applied Systems Analysis.

Bardhan, P. (2013). Awakening Giants, Feet of Clay: Assessing the Economic Rise of China and India, 5th ed., Princeton: Princeton University Press.

Cieślik, E. (2012). Efekt Smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, Warszawa: CeDeWu.

Cieślik, E. (2014). Budowa zaawansowanej technologicznie gospodarki w Chinach: stadia rozwoju, stan obecny, wyzwania. W: Marszałek-Kawa, J., Gawłowski, R. (red.). W kierunku nowego ładu gospodarczego: rola Azji w XXI wieku, 252-273, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Fazlagić, J. (2009). Edukacja i dialog. Pozyskano z http://www.eid.edu.pl/ w dniu 15.11.2016.

Gacek, Ł. (2015). Zielona energia w Chinach: zrównoważony rozwój, ochrona środowi-ska, gospodarka niskoemisyjna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

EPI (2016). Global Metrics for the Environment. Pozyskano z: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf w dniu 29.11.2016.

Gradziuk, A. (2013). Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki: potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy, chiński system innowacji, transfer zagranicznych technologii. Warszawa: Semper.

KNOEMA (2016). Knowledge Economy Index. Pozyskano z https://knoema.com w dniu 20.11.2016.

Lin, J.Y. (2012). Demystifying the Chinese Economy. New York: Canbridge University Press.

Madrak-Grochowska, M. (2013). Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru. W: Boehlke, J., Polszakiewicz, B. (red.) Ekonomia i prawo, Tom XII, 3, 357-369, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Marsh, P. (2012). The New Industrial Revolution. Consumers, Globalization and the End of Mass Production. London: Yale University Press.

OECD (1995). The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T – Canberra Manual. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measurement-of-scientific-and-technological-activities_9789264065581-en w dniu 20.11.2016.

OECD (2005). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864 w dniu 15.11.2016.

OECD (2012). OECD Science Technology and Industry Outlook 2012. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2012_sti_outlook-2012-en w dniu 15.11.2016.

OECD (2014). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en w dni 20.11.2016.

OECD (2016). OECD.Stat. Pozyskano z http://stats.oecd.org w dniu 20.11.2016

Ong, R. (2009). Tackling Intellectual Property Infringement in China, China Business Review. Pozyskano z: http://www.chinabusinessreview.com/tackling-intellectual-propertyinfringement-in-china/ w dniu 20.11.2016.

Sala-i-Martín, X., Crotti, R., Di Battista, A., Drzeniek Hanouz, M., Galvan, C., Geiger, T., & Marti, G. (2015). Reaching beyond the New Normal: Findings from the Global Competitiveness Index 2015-2016. W: Schwab, K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2015-2016. Pozyskano z: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf w dniu 20.11.2016.

Sowa-Jadczyk, A. (2016). Piraci – przestępcy i prawa autorskie: czyli o najczęstszych problemach importera i eksportera. Pozyskano ze strony http://patenty.bg.agh.edu.pl/ marr/piraci-przestepcy-i-prawa-autorskie_-czyli-o-najczestszych-problemach-importera-i-eksportera.pdf w dniu 20.11.2016.

STATISTA (2016). Gini coefficient in China. Pozyskano z https://www.statista.com w dniu 20.11.2016.

UNCTAD (2016). UnctadStat. Pozyskano ze strony http://unctadstat.unctad.org

w dniu 20.11.2016.

Walkowski, M. (2014). Chiny jako globalna potęga gospodarcza. Analiza wybranych przejawów procesu rozwoju. W: Marszałek-Kawa, J., Gawłowski, R. (red.). W kierunku nowego ładu gospodarczego: rola Azji w XXI wieku, 29-45, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Woo, W.T. (2007). Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin, 93, Zeszyty BRE Bank, 93, 10-13.

World Bank (2012). Knowledge Economy Index – Countries Ranking. Pozyskano z: https://knoema.com w dniu 20.11.2016.

World Bank (2016). World Bank Open Data. Pozyskano z http://data.worldbank.org/ w dniu 20.11.2016


Published : 2017-09-01


RękasK. (2017). Chiny jako gospodarka oparta na wiedzy. International Entrepreneurship Review, 3(2), 101-112. https://doi.org/10.15678/PM.2017.0302.07

Karolina Rękas  karolina_rekas@wp.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search