Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Modele biznesu międzynarodowego

Abstract

Postęp w procesach wytwarzania dóbr i usług spowodował zmiany w ich organizacji i zarządzaniu. Odzwierciedleniem tego jest pojawienie się różnych modeli biznesu tj. abstrakcyjnych koncepcji jego funkcjonowania. Modele biznesu mogą mieć często teoretyczny charakter tzn. stanowić propozycję rozwiązania problemu tworzenia wartości przez firmę. Jeśli one dotyczą ekonomiczniej aktywności w wymiarze szerszym niż krajowy to nazywane są międzynarodowymi lub globalnymi. W tym artykule prezentowane są podstawowe modele biznesu międzynarodowego tj. międzynarodowy łańcuch wartości, międzynarodowy klaster, globalny łańcuch dostaw, globalna sieć biznesu, globalna organizacja wirtualna i ekosystem globalnego biznesu. Ostatnio wymieniony model wydaje się być najlepszą koncepcją organizacji ekonomicznej działalności firm we współczesnej globalnej rzeczywistości.

Keywords

modele biznesu, łańcuch wartości, łańcuch dostaw, sieci biznesu, wirtualna organizacja, ekosystem biznesu

PDF (Język Polski)

References

 1. Albers, S., & Wolf, J. (Hrsg.) (2003). Management Virtueller Unternehmen, Deutscher Universitäts – Verlag, Wiesbaden.
 2. Cernavin, D. (Hrsg.) (2005). Cluster und Wettbewerbsfähigkeit von Regionen, Duncker & Humblot, Berlin.
 3. Fuks, K. (2012). Wirtualne klastry przedsiębiorstw dla pozyskania zasobów na rynkach elektronicznych. Praca doktorska. Uniwerstet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Logistyki i Transportu, Poznań.
 4. Hollensen, S. (2001), Global Marketing, Pearson Education Limited, Harlow.
 5. Krystek, U., & Zur, E. (Hrsg.) (2002). Handbuch Internationallisierung, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg.
 6. Kutscher, M., & Schmid, S. (2005). Internationales Management, R. Oldenburg Verlag, München.
 7. Macharzina, K., & Oesterle, M.J.(2002). Handbuch Intenationales Management. Gabler Verlag, Wiesbaden.
 8. Moore, J.F.(1996). The death of competition. Leadership & Strategy in the Age of Ecosystems, John Wiley & Sons, Chichester i in.
 9. Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, L. (2005). Claryfaing Business Models: Origins, Present and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems, 16.
 10. Phatak, A.V. (2005). International Management, McGraw – Hill, Irvin, Boston.
 11. Porter, M.E.(1998). On Competition, Harvard Business Review Book, Boston.
 12. Porter, M.E.(1990). The Competitive Advantage of Nation, Macmillan, London.
 13. Rong, K., & Shi, Y. (2015). Business Ecosystem, Palgrave Macmillan, London.
 14. Rymarczyk, J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 15. Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 16. Teece, D.J. (2010). Models, Business Strategy and Innovation „Long Range Planning” Nr 43.
 17. Williamson, P.J., & De Meyer, A. (2012). Ecosystem Advantage: How to Succesfully Harness the Power of Partners. Singapore Management University.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.