Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w przedsiębiorstwach społecznych: identyfikacja zbieżności i rozbieżności w ujęciu międzynarodowym


Abstract

Cel artykułu: Celem opracowania jest eksploracja czynników, które mają kluczowe znaczenie dla tego jak przedsiębiorcy społeczni łączą cele społeczne z ekonomicznymi oraz integrują logikę społeczną z logiką działań prorynkowych w swojej działalności.

Metodyka badań: Badania opierają się na pogłębionych wywiadach fenomenologicznych z przedsiębiorcami społecznymi z Polski, USA i Wielkiej Brytanii.

Wyniki: Wszyscy przedsiębiorcy wykazują się wysokim stopniem zaangażowania w cele społeczne, natomiast stopień zaangażowania w realizację celów rynkowych wydaje się być silnie moderowany wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Wyniki badań wskazują na trzy różne podejścia w tym względzie – negacja, adaptacja i akceptacja.

Wkład i wartość dodana: Wartością dodaną opracowania jest połączenie koncepcji organizacji hybrydowych z dorobkiem badań nad przedsiębiorczością społeczną, po to, aby zidentyfikować główny czynnik różnicujący to, jak przedsiębiorcy społeczni realizacji cele biznesowe obok społecznych.


Baron, R. A. (2006). Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs “Connect the Dots” to Identify New Business Opportunities. Academy of Management Perspectives, 20(1), 104–119. https://doi.org/10.5465/AMP.2006.19873412

Batko, R., & Bogacz-Wojtanowska, E. (2015). Social Enterprise: Finding Identity Between Social and Economic Goals, Problemy Zarzadzania, 13(4/56), 195-206. DOI 10.7172/1644-9584.56.12

Battilana, J., Lee, M. 2014. Advancing Research on Hybrid Organizing, The Academy of Manage-ment Annals, 8(1), 397-441

Cope, J. (2005). Researching Entrepreneurship through phenomenological inquiry: philosophical and methodological issues. International Small Business Journal 23(2), 159-183

Di Domenico, M., Haugh, H., & Tracey, P. (2010). Social bricolage: Theorizing social value creation in social enterprises. Entrepreneurship theory and practice, 34(4), 681-703.

Dees, J. G. (2007). Taking social entrepreneurship seriously. Society 44(3), 24-31.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage

Di Domenico, M., Haugh, H., & Tracey, P. (2010). Social bricolage: Theorizing social value creation in social enterprises. Entrepreneurship theory and practice, 34(4), 681-703.

Dohert, B, Haugh, H. & Lyon F. (2014). Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews, Vol. 16, 417–436 DOI: 10.1111/ijmr.12028

Eatough, V. & Smith J.A. (2008) Interpretative Phenonological Analysis in The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology. SAGE Publications (pp. 165-194)

Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Ewa Leś (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

Low, C. (2006). A framework for the governance of social enterprises. International Journal of Social Economics, 33(5/6), 376–385.

Mair, J., Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41, 36-44.

Mair, J., & Marti, I. (2009). Entrepreneurship in and around institutional voids: A case study from Bangladesh. Journal of Business Venturing, 24(5), 419–435.

Moss, T. W., Lumpkin, G. T., & Short, J. C. (2008). The dependent variables of social entrepreneur-ship research. In Frontiers of entrepreneurship research, 2008 (pp. 709–720). Babson Park, MA: Babson College.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage Publications

Pache, A., & Chowdhury, I. 2012. Social entrepreneurs as institutionally embedded entrepreneurs: Towards a new model of social entrepreneurship education. Academy of Management Learn-ing & Education, 11: 494–510.

Pache, A., & Santos, F. (2013). Inside the hybrid organization: selective coupling as a response to competing institutional logics. Academy of Management Journal, 56(4), 972-1001.

Peredo, A. M., & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of world business, 41(1), 56-65.

Praszkier, R., & Nowak, A. (2011). Social entrepreneurship: Theory and practice. Cambridge Univer-sity Press.

Short, J. C., Ketchen Jr, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Manage-ment, 36(1), 40-65.

Short, J. C., Moss, T. W., & Lumpkin, G. T. (2009). Research in social entrepreneurship: past contri-butions and future opportunities, Strategic Management Journal, Vol. 3, s. 161-194

Simms, M. (2009). Insights from a management prophet: Mary Parker Follett on social entrepreneurship. Business and Society Review, 114(3), 349–363.

Skillen, J., Austin, J., Leonard, H., & Stevenson H. (2007). Entrepreneurship in the social sector, Sage Publications

Smith, J. A. & Eatough, V. (2006). Interpretative phenomenological analysis. Sage Publication: London

Spear, R., Cornforth, C., & Aiken, M. (2009). The governance challenges of social enterprises: Evi-dence from a UK empirical study. Annals of Public and Cooperative Economics, 80(2), 247–273.

Starnawska, M. (2014). Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne – przypadek pięciu spółdzielni socjalnych. Problemy Zarządzania, 4(49), 97-116

Tracey, P., & Phillips, N. 2007. The distinctive challenge of educating social entrepreneurs: A post-script and rejoinder to the special issue on entrepreneurship education. Academy of Man-agement Learning & Education, 6(2): 264–271.

Vega, G., & Kidwell, R. (2007). Toward a typology of new venture creators: Similarities and con-trasts between business and social entrepreneurs. New England Journal of Entrepreneurship, 10(2), 15–28.

Vogel, D. (2005). The market for virtue: The potential and limits of corporate social responsibility. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Yunus, M. (2011). Creating a New Civilization through Social Entrepreneurship. Transaction Pub-lishers.

Żur, A. (2015). Social Problems as Sources of Opportunity : Antecedents of Social Entrepreneurship Opportunities, Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(4), 73–87. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030405

http://www.anandaventures.com/en/#investment-criteria


Published : 2019-12-04


ŻurA. (2019). Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w przedsiębiorstwach społecznych: identyfikacja zbieżności i rozbieżności w ujęciu międzynarodowym. International Entrepreneurship Review, 5(1), 77-91. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.05

Agnieszka Żur  zura@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland

Doktor Agnieszka Żur jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest pasjonatką edukacji i doświadczonym edukatorem na wszystkich trzech stopniach edukacji wyższej. Autorka programów kursów akademickich opartych o odwrócone nauczanie i społeczny konstruktywizm oraz wielu publikacji z zakresu przedsiębiorczości organizacyjnej, przedsiębiorczości społecznej oraz edukacji na wyższych uczelniach.

Jako certyfikowany trener oraz tutor akademicki od 2013 roku pełni funkcję Koordynatora Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej na UEK, innowacyjnego programu opartego na tutoringu i indywidualnej osobistej relacji ze studentem. http://wise.uek.krakow.pl/

Jest również Kierownikiem merytorycznym programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu. https://www.ksb.biz.pl/pl-PL/text/studia-mba/executive-mba

Współautorka nagrodzonego kursu MOOC (Massive Opne Online Course) poświęconego zagadnieniom przedsiębiorczości i innowacji w dojrzałych firmach  (3500 uczestników z całego świata w 2018 roku) https://mooc.house/courses/bizmooc2018

Research Fellow na Uniwersytecie w Plymouth, Wielka Brytania. Stypendystka Grand Valley State University w USA. Prowadziła wykłady gościnne m.in. dla: Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Western Michigan University (Kalamazoo, USA), Durham University, Luton University, Plymouth University i University of College London (Wielka Brytania), Sodertorn University (Sztokholm, Szwecja), National Chengchi University (Taiwan).

 


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC-BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)