Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Etapy procesu sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych: przegląd literatury

Abstract

Kwestia własności w przedsiębiorstwach rodzinnych polega na skupieniu własności, oraz zarządzania firmą w rękach wąskiej grupy osobowej. Sukcesja w tych przedsiębiorstwach przybiera najczęściej postać przekazania zarządu i własności firmy pokoleniu młodszemu przez pokolenie starsze. W firmach rodzinnych istotną rolę odgrywają więzi pomiędzy członkami rodziny, ponieważ mogą mieć istotne znaczenie w zakresie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w kwestiach ekonomicznych, gospodarczych i prawnych. Celem artykułu jest terminologiczne uporządkowanie w oparciu o literaturę krajową kwestii związanych z etapami sukcesji przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.

Keywords

przedsiębiorstwo rodzinne, sukcesja, przedsiębiorczość, transfer własności

PDF (Polish)

References

 1. Donelley, R., (1964). The family business, Harvard Business Review, Vol. 42, No. 4, s. 93-105
 2. Fleming, G. (2006). Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Gliwice: Wydawnictwo Helion
 3. Hollander, B.S., Elman, N.S. (1988). Family-owned business: An emerging field of inquiry, Family Busines Review, Vol. 1, No. 2, s. 145-164
 4. Jamer, J. (2006). Sukcesja własności i władzy w firmie rodzinnej, Biznes Rodzinny w Polsce, nr 5/2006, s. 7-9
 5. Jeżak, J. (2003). Rada nadzorcza jako współautor sukcesu, W: T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 969, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 6. Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A. (red), (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Warszawa: Difin
 7. MRR (2007). Kondycja sektora MŚP w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 8. Niemczal Ł. (2014). Strategiczne zachowania firm rodzinnych wobec ciągłości i sukcesji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10, s. 56-70
 9. Niemczal Ł. (2015). Rola więzi rodzinnych w kontekście sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hummanitas. Zarządzanie, 3, s. 67-85
 10. Roszko-Wójtowicz, E. (2014). Sukcesja, czyli międzypokoleniowy transfer władzy i własności. W: J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce: Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 197-216
 11. Safin, K., Pluta, J., Pabjan, B. (2014). Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Warszawa: Difin
 12. Sułkowski, Ł., Mariański, A. (2009). Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Warsztaty Menadżerskie, Warszawa: Poltex
 13. Surdej, A., Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa: Difin
 14. Wach, K. (2011). Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 866, s. 107-120
 15. Wach, K. (2013). An Empirical Investigation into the EU Policy In Favour of Business Succession among Polish Family Firms, Horyzonty Polityki, vol. 4, nr 9. 107-133
 16. Wach, K. (2014). Familiness and Born Globals: Rapid Internationalisation among Polish Family Firms, Journal of Intercultural Management, vol. 6, no. ¾, s. 177-186
 17. Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVI, s. 25-40
 18. Więcek-Janka E. (2011), Games and Decisions, Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 52

You may also start an advanced similarity search for this article.