Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Struktura polskiego eksportu wyrobów czekoladowych: ujęcie wartościowe i przestrzenne

DOI:

https://doi.org/10.15678/PM.2017.0302.11

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy empirycznej struktury polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z identyfikacją wartości oraz struktury geograficznej polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Metodą badawczą jest analiza ilościowa w odniesieniu do danych uzyskanych ze źródeł Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz WTO. Przeprowadzono analizę danych opisujących rozwój światowego i polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. W polskiej literaturze naukowej przedmiotu autor nie zna badań, które podejmowałyby analizę polskiego eksportu wyrobów czekoladowych, stąd jest ona zdecydowanie utrudniona. Analiza ta opiera się w głównej mierze na wyciąganiu wniosków z danych empirycznych uzyskanych z powszechnie dostępnych baz danych.

Keywords

czekolada, eksport, Polska, handel wewnątrzunijny, handel pozaunijny, konkurencyjność

PDF (Polish)

References

 1. Bigos, K. (2016). Analiza koncentracji polskiego i światowego sektora meblarskiego.
 2. W: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, 29-40. Warszawa: CeDeWu.
 3. Brach, J., Chrzan, M., Domiter, M., & Drelich-Skulska, B. (2010). Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej. W: J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 21-52. Warszawa: PWE.
 4. Chrzan, M. (2005). Korzyści z wymiany międzynarodowej. W: J. Rymarczyk (red.), Han-del zagraniczny. Organizacja i technika, 385-411, Warszawa: PWE.
 5. COMTRADE (2016). UN Comtrade Database. Pozyskano z https://comtrade.un.org/data/ w dniu 31 października 2016.
 6. Domańska, A. (2015). Liberalizacja i otwartość gospodarek a rozwój badań makroekonomii. W: Wydymus, S., Maciejewski, M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, 17-40. Warszawa: CeDeWu.
 7. Grauer, P., Strojny, M., Trawka, J., Wiza, R., & Żuchowski, F. (2014). Rynek Słodyczy w Polsce, Raport KPMG. Warszawa: KPMG.
 8. GUS (2016). Baza Danych Handlu Zagranicznego. Pozyskano z http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx w dniu 31 października 2016.
 9. Makać, A. (2006). Międzynarodowy handel towarowy. W: E. Oziewicz (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, 30-56, Warszawa: PWE.
 10. Orłowska, R. (2013). Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii W: E. Oziewicz, T. Michałowski (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 69-83. Warszawa: PWE.
 11. Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
 12. Sierakowska, D. (2015). Cena kakao mocno w górę, Puls Biznesu, 10 lutego 2015. Pozyskano z https://www.pb.pl/cena-kakao-mocno-w-gore-783030 w dniu 5 listopada 2016.
 13. Zielińska-Głębocka, A., Rynarzewski, T. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: PWN.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 32

You may also start an advanced similarity search for this article.