Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Próba oceny wpływu Brexitu na konkurencyjność Unii Europejskiej

Abstract

Celem artykułu jest określenie wpływu procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na aktualną i przyszłą konkurencyjność gospodarek Wspólnoty. Nadrzędnym problemem jest identyfikacja skutków referendum, jakie miało miejsce w czerwcu 2016 roku, a także prognozowanie rzeczywistych i potencjalnych następstw operacji wyjścia. Metodami wykorzystywanymi w artykule są: analiza literatury związanej z poruszaną tematyką, metoda analizy opisowej, a także analiza danych statystycznych. Proces wywodu obejmuje cztery części. Pierwszą z nich jest przegląd literatury obejmującej tematykę konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Część druga jest dyskusją na temat planowanego kierunku rozwojowego UE, ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategii Europa 2020. Trzecia część artykułu zawiera opis dotychczasowych ogniw łańcucha zdarzeń związanych z operacją wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Analiza danych statystycznych stanowi czwartą, finalną część procesu wywodu. Przeprowadzona analiza wykazała podstawowe obszary wpływu operacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Najistotniejszymi zidentyfikowanymi skutkami gospodarczymi są: utrata części wpłat do budżetu unijnego oraz spadek wzrostu gospodarczego. Na podstawie analizy sieci wewnątrzunijnych powiązań handlowych Wielkiej Brytanii określono gospodarki, które najsilniej odczują skutki procesu wyjścia. Unię Europejską niewątpliwie czeka jedno z największych wyzwań, jakie miały miejsce od momentu jej utworzenia. Bezprecedensowy charakter tego zjawiska w połączeniu z siłą potencjalnych jego konsekwencji, niewątpliwie warunkuje konieczność zastosowania proaktywnej postawy przez decydentów UE, celem optymalizacji procesu ich niwelowania. Kluczowym etapem tego procesu i zasadniczą niewiadomą, na którą wpływ jednak nadal jest możliwy, będzie kształt przyszłych umów handlowych, oraz umów bilateralnych zawieranych między UE a Wielką Brytanią.

Keywords

Brexit, handel międzynarodowy, konkurencyjność, Unia Europejska, Wielka Brytania

PDF (Język Polski)

References

 1. BBC News (2016). Eight reasons Leave won the UK’s referendum on the EU, 24 czerwca 2016. Pozyskano z http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526 w dniu 10 lutego 2017.
 2. Bobińska, P. (2016). Próba oceny skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Olsztyn: Uniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie, s. 1-30. Pozyskano z http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/e7_p20.pdf w dniu 29 stycznia 2017.
 3. Czarnecki, M. (2016). Brexit ma wiele przyczyn. Nawet gdyby UE była doskonała, wy-spiarzom i tak by nie pasowała, 29 czerwca 2016. Pozyskano z http://wyborcza.pl/1,75399,20322444,brexit-ma-wiele-przyczyn-nawet-gdyby-ue-byla-doskonala-wyspiarzom.html w dniu 10 lutego 2017.
 4. Department for Business, Innovation and Skills (2015). Public Research And Innovation Expenditure, London.
 5. Future of working (2015). 11 Advantages and Disadvantages of the European Union, 29 maja 2015. Pozyskano z http://futureofworking.com/11-advantages-and-disadvantages-of-the-european-union w dniu 07 listopada 2016.
 6. Kierzenkowski, R., Pain, N., Rusticelli, E., Zwart, S. (2016). The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision. OECD Economic Policy Papers, 16, 1-36. DOI: 10.1787/5jm0lsvdkf6k-en.
 7. Klima, S. (2012). Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary. W: S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, 11-33, Warszawa: CeDeWu.
 8. Koelbl, S. (2016). Teraz Nexit? Forum, 17, 68-69.
 9. Matthijs, M. (2017). Europe after Brexit. Foreign affairs, 96(1), 85-95.
 10. Nowicki, M. (2016). Katastrofa w cieniu wielkości. Newsweek Polska, 28, 50-52.
 11. OECD (2017). OECD Stat. Pozyskano z http://stats.oecd.org w dniu 29 stycznia 2017.
 12. Palacio, A. (2016). Przyczyny i konsekwencje Brexitu, 5 lutego 2016. Pozyskano z http://projectsyndicate.natemat.pl/170289,przyczyny-i-konsekwencje-brexitu w dniu 13 stycznia 2017.
 13. Pallus, P. (2016). Po referendum Brytyjczycy pytali, co to jest Unia Europejska, 24 czerw-ca 2016. Pozyskano z http://businessinsider.com.pl/polityka/brytyjczycy-nie-za-bardzo-wiedza-czym-jest-unia-europejska/wyrw42f w dniu 10 stycznia 2017.
 14. Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Radło, M. J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Warszawa: Instytut Gospodarki Handlowej SGH.
 16. Schwab, K. (2016). The Global Competitveness Report 2016-2017. Geneva: World Eco-nomic Forum.
 17. Słupska, M. (2017). Brexit nie zmniejszy znacząco imigracji, 10 lutego 2017. Pozyskano z http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/34169/Brexit-nie-zmniejszy-znaczaco-imigracji w dniu 11 lutego 2017.
 18. Stefaniak, P. (2016). Brexit: rozwód spokojny czy burzliwy? Miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł, 7-8, 20-22.
 19. Synowiec, E. (2004). Traktat z Maastricht jako podstawa Unii Europejskiej. W: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska Tom I,11-13. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 20. Trade Map (2017). Pozyskano z http://trademap.org w dniu 29 stycznia 2017.
 21. UE (2016). Trzy filary Unii Europejskiej. Unia Europejska serwis informacyjny. Pozyskano z http://www.uniaeuropejska.info.pl/trzy-filary-unii-europejskiej w dniu 7 listopada 2016.
 22. Veymont, K. (2016). Polskie imperium na wyspach. Forum, 21, 42-49.
 23. Witczak-Dądela, I. (2015). Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łódź: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Departament Rynku Pracy.
 24. WP Finanse (2016). Brexit faktem. Oto, dlaczego Brytyjczycy zdecydowali się na wyjście z Unii Europejskiej, 26 czerwca 2016. Pozyskano z http://finanse.wp.pl/gid,18394782, kat,1033695,title,Brexit-faktem-Oto-dlaczego-Brytyjczycy-zdecydowali-sie-na-wyjscie-z-Unii-Europejskiej,galeria.html w dniu 06 listopada 2016.
 25. Zespół Independent Trader (2016). Jakie konsekwencje może nieść za sobą Brexit?, 7 czerwca 2016. Pozyskano z http://independenttrader.pl/jakie-konsekwencje-moze-niesc-za-soba-brexit.html w dniu 13 stycznia 2017.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.