Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej w świetle strategii rozwoju otwartego gospodarek wschodzących

Abstract

Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej stanowi jedno z kluczowych wyzwań dalszego rozwoju gospodarki światowej. Od przełomu wieków obserwujemy bowiem jej pogłębienie, co jest także jedną z głównych przyczyn światowego kryzysu finansowego 2007/8+ stanowiąc strukturalny hamulec rozwoju handlu międzynarodowego. Celem artykułu jest określenie przyczyn, faz oraz skutków pogłębienia międzynarodowej nierównowagi płatniczej. Twierdzimy, że głównym źródłem jej narastania jest dynamiczny, niezrównoważony wzrost obrotów handlowych gospodarek wschodzących, zwłaszcza Azji Wschodniej w następstwie realizowanej przez nie strategii rozwoju otwartego.

Keywords

międzynarodowa nierównowaga płatnicza, gospodarki wschodzące, strategia rozwoju otwartego, gospodarki nadwyżkowe, gospodarki deficytowe, kryzys finansowy

PDF (Język Polski)

References

 1. Brzeziński, Z. (2008). America and the World, New York: Basic Books.
 2. Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa, Warszawa: PWE.
 3. Dunin-Wąsowicz, M. (red.) (2017), TTIP in Retreat?, Warsaw: Scholar Publishing House.
 4. Gurbiel, R. (2012). Ameryka Północna w warunkach kryzysu. W: K. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ – test dla stosowanej polityki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Kamecki, Z., Sołdaczuk, J., & Sierpiński, W. (1964), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Lutkowski, K. (2006). Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, Ekonomista, 4, 425-473.
 7. Starzyk, K. (2000). Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji.
 8. W: K. Budzowski, S. Wydymus (red.), Problemy handlu międzynarodowego, 34-42. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 9. Starzyk, K. (2009). Nowe kierunki w wewnątrzgałęziowym międzynarodowym podziale pracy z dominującym udziałem Chin. W: M. Maciejewski, S. Wydymus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, 239-251. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 10. Starzyk, K. (2012a). Region Azji Pacyfiku w warunkach kryzysu 2008+. W: K.
 11. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ – test dla stosowanej polityki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Starzyk, K. (2012b). Emerging economies and the breakdown of the international payment equilibrium. Wyzwania gospodarki globalnej, 31, 152-163.
 13. Starzyk, K. (2013). Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i przyszłość a Unia Europejska. W: K.A. Kłosiński, M. Czarnecki (red.), Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, 75-86, Lublin: KUL.
 14. Starzyk, K. (2014). Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP). W:
 15. S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Tradycyjne i nowe kierunki handlu międzynarodowego, 227-235. Warszawa: CeDeWu.PL.
 16. Starzyk, K. (2016). Wkład Edwarda F. Szczepanika do ekonomii rozwoju. Studia Ekonomiczne, 269, 24-38.
 17. Szczepanik, E.F. (1958). The Economic Growth of Hong Kong. London, New York, Toronto: Oxford University Press.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.