Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Chiny jako gospodarka oparta na wiedzy

Abstract

W artykule podjęto próbę oceny obecnego stopnia rozwoju naukowo-technologicznego chińskiej gospodarki. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, czy (oraz w jakim stopniu) Chiny posiadają takie zasoby, które pozwalałyby im w przyszłości osiągnąć status gospodarki opartej na wiedzy. Badany jest również charakter tych zasobów. W tym celu przeanalizowana została gospodarka Chin pod względem wybranych mierników na przestrzeni lat 2000-2014 na podstawie zamieszczonych materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu. Na wstępie omówiono teoretyczną stronę zagadnienia gospodarki opartej na wiedzy. Następnie analizie poddano mierniki określające obecny stopień zaawansowania technologicznego Chin. W dalszej części opracowania skupiono się na istotnych wyzwaniach i zagrożeniach dla dalszego rozwoju tego kraju. W oparciu o zamieszczone dane stwierdzono, iż Chiny znajdują się w fazie transformacji do gospodarki opartej na wiedzy oraz posiadają znaczny potencjał, by taki status osiągnąć. Jednak by do tego doszło, konieczne jest przezwyciężenie licznych problemów poruszonych w niniejszym artykule. Przeprowadzona analiza może stanowić punkt odniesienia dla dalszych, pogłębionych badań nad konkurencyjnością Chińskiej Republiki Ludowej, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej technologii oraz determinant gospodarki opartej na wiedzy.

Keywords

Chiny, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka chińska, rozwój naukowo-technologiczny, konkurencyjność

PDF (Język Polski)

References

 1. Amann, M., Bertok, I., Borken-Kleefeld, J., Cofala, J., Heyes, C., Klimont, Z., Rafaj, P., Sander, R., & Schöpp, W. (2012). Emissions of Air Pollutants for the World Energy Outlook 2012 Energy Scenarios, Paris: International Institute for Applied Systems Analysis.
 2. Bardhan, P. (2013). Awakening Giants, Feet of Clay: Assessing the Economic Rise of China and India, 5th ed., Princeton: Princeton University Press.
 3. Cieślik, E. (2012). Efekt Smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, Warszawa: CeDeWu.
 4. Cieślik, E. (2014). Budowa zaawansowanej technologicznie gospodarki w Chinach: stadia rozwoju, stan obecny, wyzwania. W: Marszałek-Kawa, J., Gawłowski, R. (red.). W kierunku nowego ładu gospodarczego: rola Azji w XXI wieku, 252-273, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Fazlagić, J. (2009). Edukacja i dialog. Pozyskano z http://www.eid.edu.pl/ w dniu 15.11.2016.
 6. Gacek, Ł. (2015). Zielona energia w Chinach: zrównoważony rozwój, ochrona środowi-ska, gospodarka niskoemisyjna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. EPI (2016). Global Metrics for the Environment. Pozyskano z: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf w dniu 29.11.2016.
 8. Gradziuk, A. (2013). Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki: potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy, chiński system innowacji, transfer zagranicznych technologii. Warszawa: Semper.
 9. KNOEMA (2016). Knowledge Economy Index. Pozyskano z https://knoema.com w dniu 20.11.2016.
 10. Lin, J.Y. (2012). Demystifying the Chinese Economy. New York: Canbridge University Press.
 11. Madrak-Grochowska, M. (2013). Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru. W: Boehlke, J., Polszakiewicz, B. (red.) Ekonomia i prawo, Tom XII, 3, 357-369, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 12. Marsh, P. (2012). The New Industrial Revolution. Consumers, Globalization and the End of Mass Production. London: Yale University Press.
 13. OECD (1995). The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T – Canberra Manual. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measurement-of-scientific-and-technological-activities_9789264065581-en w dniu 20.11.2016.
 14. OECD (2005). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864 w dniu 15.11.2016.
 15. OECD (2012). OECD Science Technology and Industry Outlook 2012. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2012_sti_outlook-2012-en w dniu 15.11.2016.
 16. OECD (2014). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en w dni 20.11.2016.
 17. OECD (2016). OECD.Stat. Pozyskano z http://stats.oecd.org w dniu 20.11.2016
 18. Ong, R. (2009). Tackling Intellectual Property Infringement in China, China Business Review. Pozyskano z: http://www.chinabusinessreview.com/tackling-intellectual-propertyinfringement-in-china/ w dniu 20.11.2016.
 19. Sala-i-Martín, X., Crotti, R., Di Battista, A., Drzeniek Hanouz, M., Galvan, C., Geiger, T., & Marti, G. (2015). Reaching beyond the New Normal: Findings from the Global Competitiveness Index 2015-2016. W: Schwab, K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2015-2016. Pozyskano z: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf w dniu 20.11.2016.
 20. Sowa-Jadczyk, A. (2016). Piraci – przestępcy i prawa autorskie: czyli o najczęstszych problemach importera i eksportera. Pozyskano ze strony http://patenty.bg.agh.edu.pl/ marr/piraci-przestepcy-i-prawa-autorskie_-czyli-o-najczestszych-problemach-importera-i-eksportera.pdf w dniu 20.11.2016.
 21. STATISTA (2016). Gini coefficient in China. Pozyskano z https://www.statista.com w dniu 20.11.2016.
 22. UNCTAD (2016). UnctadStat. Pozyskano ze strony http://unctadstat.unctad.org
 23. w dniu 20.11.2016.
 24. Walkowski, M. (2014). Chiny jako globalna potęga gospodarcza. Analiza wybranych przejawów procesu rozwoju. W: Marszałek-Kawa, J., Gawłowski, R. (red.). W kierunku nowego ładu gospodarczego: rola Azji w XXI wieku, 29-45, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 25. Woo, W.T. (2007). Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin, 93, Zeszyty BRE Bank, 93, 10-13.
 26. World Bank (2012). Knowledge Economy Index – Countries Ranking. Pozyskano z: https://knoema.com w dniu 20.11.2016.
 27. World Bank (2016). World Bank Open Data. Pozyskano z http://data.worldbank.org/ w dniu 20.11.2016

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.