Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

O nauczaniu sprzedaży: dylematy kształcenia studentów

Abstract

Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Ankietowani byli pytani o zagadnienia związane z problematyką handlu zagranicznego, ze szczególnym naciskiem na obszar sprzedaży oraz oczekiwania dydaktyczne związane z przekazywaniem wiedzy w przedmiotowym zakresie. Przyjętą metodą badawczą była autorska, krótka ankieta. Autor artykułu szczegółowo omawia uzyskane odpowiedzi i dzieli się przemyśleniami związanymi ze związkami między ideą tradycyjnego uniwersytetu a wymaganiami studentów, które płyną z rynku pracy. Zdefiniowano następującą hipotezę badawczą: w programach nauczania młodzieży akademickiej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy uwzględniać więcej aspektów praktyki gospodarczej, w tym nauczania realizowania sprzedaży jako specjalistycznej wiedzy. Rozważania autora bazują na wynikach 127 ankiet, które były przeprowadzone w trakcie zajęć dydaktycznych o tematyce sprzedaży zagranicznej. Podkreślać jednak należy, iż pomimo zidentyfikowania oczekiwań studentów dotyczących większego nacisku prowadzących zajęcia dydaktyczne na praktyczne aspekty wybranych procesów handlu zagranicznego uniwersytet nie powinien przekształcić się w podmiot z elementami kultury korporacyjnej, ukierunkowany na stricte zawodowe kształcenie absolwentów.

Keywords

handel zagraniczny, nauczanie sprzedaży, rynek pracy, oczekiwania studentów

PDF (Język Polski)

References

 1. Broughton, P.D. (2013). The Art of the Sale: Learning from the Masters about the Business of Life. Penguin.
 2. Cwynar, K.M. (2005). Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej. Polityka i Społeczeństwo, 2, 46-59.
 3. Gwarek, A., Samitowska, W., & Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, 114, 127-142.
 4. Hillmert, S., & Jacob, M. (2003). Social inequality in higher education. Is vocational training a pathway leading to or away from university? European Sociological Review, 19(3), 319-334.
 5. Hopkins, T., & Jamison, W. (2017). How to master the art of selling. Made for Success.
 6. Marody, M. (2014). O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu. Nauka, 2, 27-32.
 7. Nybom, T. (2003). The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University. Higher Education Policy, 16(2), 141-159.
 8. Shavit, Y., & Muller, W. (2000). Vocational secondary education. European Societies, 2(1), 29-50.
 9. Sułkowski, Ł. (2013). Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych. Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Część I, 23-31.
 10. Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. Nauka, 1, 7-18.
 11. Sztompka, P. (2016). Uniwersytet w przestrzeni społecznej. Zarządzanie Publiczne, 2, 54-58.
 12. www.kuke.com.pl
 13. www.mr.gov.pl
 14. www.nauka.gov.pl
 15. www.pracuj-dla-mediow.pl
 16. Zakowicz, I. (2012). Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch? Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 62-74.
 17. Zysk, W. (2016). Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży. Horyzonty Wychowania, 15 (35), 335-344.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.